Niepełnoetatowiec nie dostanie wolnego za godziny ponadwymiarowe

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 03-04-2014 r.

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi można oddać wolne, albo wypłacić dodatek do wynagrodzenia. Niepełnoetatowcowi, za przekroczenie limitu godzin ponadwymiarowych, przysługuje wyłącznie dodatkowe wynagrodzenie.

W umowie o pracę zawieranej z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy należy określić liczbę godzin, po przekroczeniu której pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową.

A zatem za pracę przekraczającą ustalony w umowie limit godzin ponadwymiarowych pracownik niepełnoetatowy nabywa tylko i wyłącznie prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę. Praca taka nie stanowi bowiem pracy w godzinach nadliczbowych (jest jedynie wynagradzana tak jak praca nadliczbowa). Tym samym pracodawca nie ma prawnych możliwości udzielać czasu wolnego od pracy w zamian za taką pracę.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu wykonuje pracę codziennie przez 4 godziny. Zgodnie z umową o pracę dodatkowe wynagrodzenie, jak za pracę nadliczbową, przysługuje mu za pracę powyżej 6 godzin na dobę. Jednego dnia pracodawca polecił mu pozostanie w pracy przez 5 godzin dłużej, co spowodowało, że w tym dniu pracownik wykonywał pracę przez 9 godzin. Rozliczenie czasu pracy tego pracownika powinno wyglądać następująco:

  • za pierwsze 4 godziny pracy pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie za pracę, gdyż są to godziny pracy harmonogramowej,
  • za 5 i 6 godzinę pracy pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie za pracę, gdyż są to godziny ponad określony wymiar czasu pracy lecz poniżej określonego w umowie o pracę limitu, który uprawnia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • za 7 i 8 godzinę pracy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia i dodatku tak jak za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę,
  • natomiast 9 godzina pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, którą pracodawca może zrekompensować pracownikowi wynagrodziłem powiększonym o stosowne dodatki lub czasem wolnym od pracy.
Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34585 )
Array ( [docId] => 34585 )


Array ( [docId] => 34585 )