Pracy w wolną sobotę nie wolno planować

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 27-03-2014 r.

Jeśli np. w regulaminie pracy sobota jest ustalona jako stały dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, nie można planować w rozkładzie pracy w taką sobotę. Jednak z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy wolno wezwać pracownika do pracy w wolną sobotę – pod warunkiem oddania innego dnia wolnego.

Planując czas pracy na dany okres rozliczeniowy, pracodawca musi pamiętać m.in. o zasadzie przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Ustawodawca dopuszcza wykonywanie przez pracowników pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (np. w wolną sobotę) jedynie w sytuacjach uzasadniających wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca może więc polecić pracownikom pracę w wolną sobotę jedynie w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Oba te przypadki uzasadniające pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy mają charakter nadzwyczajny, niemożliwy do wcześniejszego zaplanowania. Z tych też powodów pracy w dniu wolnym pracodawca nie może planować.

Wprowadzenie do regulaminu pracy zapisu, że sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, spowoduje, że pracodawca nie będzie mógł z wyprzedzeniem (na etapie tworzenia rozkładu czasu pracy) zaplanować pracownikom pracy w taką sobotę. Nie zmienia tego również fakt, że pracodawca zaplanuje, a następnie udzieli rekompensującego taką pracę dnia wolnego od pracy. Naruszony zostanie bowiem zakaz planowania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Pracodawca nie musi jednak wyznaczać stałego dnia wolnego z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. W przypadku gdy w regulaminie:

  • nie będzie zapisów na temat konkretnego dnia wolnego z tego tytułu albo
  • będzie zapis stanowiący, że pracodawca może wyznaczać wolne na różne dni tygodnia,

wówczas pracodawca może wyznaczać każdorazowo w rozkładzie czasu pracy inny dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34525 )
Array ( [docId] => 34525 )


Array ( [docId] => 34525 )