O delegacji decyduje miejsce pracy z umowy – chyba że źle je wskazano

Kategoria: Czas pracy
Data: 16-05-2014 r.

Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajdują się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy (dotyczy to osób pracujących poza siedzibą pracodawcy).

Pobyt w podróży służbowej ma być tymczasowy, jej podstawę formalną powinno stanowić polecenie wyjazdu, sama zaś podróż ma charakter incydentalny w stosunku do pracy wykonywanej zwykle przez pracownika w ramach jego obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Przykład:

Firma z Częstochowy zatrudniła pracownika do nowego oddziału w Szczecinie. Pracownik pochodzi ze Szczecina, tam mieszka i pracuje. W umowie o pracę jego miejsce pracy błędnie określono jednak jako Częstochowa. Czy pracodawca musi wypłacać mu diety?

Stałym miejscem pracy pracownika jest Szczecin (siedziba oddziału pracodawcy), będący jednocześnie miejscem zamieszkania pracownika. Tym samym praca na terenie Szczecina nie stanowi podróży służbowej i nie daje pracownikowi prawa do diet. Podobnie byłoby, nawet w przypadku gdyby pracownik nie mieszkał w Szczecinie, lecz jedynie miał tam faktycznie stałe miejsce pracy. Nie ma bowiem znaczenia, że jako miejsce pracy pracownika w jego umowie o pracę wskazano Częstochowę. Choć zapis o miejscu pracy zazwyczaj decyduje o granicach delegacji, to ważniejsze jest miejsce faktycznego stałego świadczenia pracy przez pracownika. Niezależnie od tego strony powinny jednak zmienić umowę o pracę, poprawiając błędnie określone miejsce pracy.

Zdaniem Naczelnego Sadu Administracyjnego: Nie można mówić o podróży służbowej, jeżeli pracownik wykonuje zadanie w miejscowości, w której znajduje się jego stałe miejsce pracy, a tym samym nie ma uzasadnienia w takim przypadku wydawanie przez pracodawcę polecenia wyjazdu służbowego i dokumentowanie ewentualnych kosztów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z 25 września 1996 r., SA/Lu 1171/95).

art. 29 § 1 pkt 2 i § 4, art. 42 § 1, § 2, § 3, art. 77[5] § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34882 )
Array ( [docId] => 34882 )