Niższy dodatek za godziny nadliczbowe

Kategoria: Czas pracy
Data: 14-03-2013 r.

Wydłużenie dobrowolnej przerwy w czasie pracy do ponad 60 min., wprowadzenie ruchomej doby pracowniczej i możliwość zrekompensowania pracy w 6 dniu tygodnia wynagrodzeniem – to kolejne propozycje zmiany, mające na celu uelastycznić obowiązujące obecnie przepisy z zakresu czasu pracy.

W przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technologicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu pracy, okres rozliczeniowy będzie mógł być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy. Możliwość taka będzie istniała z zastrzeżeniem, że pracodawca będzie musiał zachowywać ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego będzie mogło nastąpić w układzie zbiorowym pracy, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub regulaminie pracy uzgodnionym z tą organizacją, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Rozwiązanie to ma pomóc w bardziej elastycznym organizowaniu czasu pracy. Niemniej jednak trzeba będzie bardzo rozsądnie planować czas pracy pracowników, aby na koniec okresu rozliczeniowego uniknąć kumulacji kosztów (z tytułu wynagrodzeń i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, która nie została zrekompensowana czasem wolnym).

Ruchoma doba pracownicza

Kolejnym novum jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym do celów rozliczania okresów odpoczynku pracownika (a nie do celów rozliczania czasu pracy pracownika – jak jest obecnie) przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Zmiana ma się przyczynić do obniżenia kosztów organizacyjnych i biurokratycznych prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu 11-godzinnego okresu odpoczynku dobowego.

Przerywany czas pracy

Obecnie przerywany czas pracy może być wprowadzony jedynie w układzie zbiorowym. Wyjątkowo na takie rozwiązanie mogą sobie pozwolić osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u których nie działa zakładowa organizacja związkowa, w przypadku których system ten może być stosowany na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z projektem przerywany czas pracy będzie mógł być wprowadzony na podstawie:

  • układu zbiorowego pracy,
  • porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielstwem pracowników.

Wydłużenie niepłatnej przerwy w pracy

Pracodawca może wprowadzić w swoim zakładzie tzw. przerwę lunchową, która nie jest wliczania do czasu pracy i może trwać maksymalnie 60 minut. Nowe brzmienie art. 141 § 1 kp umożliwi wprowadzenie przerwy dłuższej niż godzina. Warunkiem będzie złożenie pisemnego wniosku przez pracownika i wyrażenie zgody przez pracodawcę.

Niższe stawki za pracę w godzinach nadliczbowych

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych mają zostać obniżone z dotychczasowych 100% do 80% oraz z 50% do 30%.

Rekompensowanie pracy w dzień wolny

Obecnie pracodawca, który poleci pracownikowi pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy ma obowiązek oddać inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Nie ma innego sposobu rekompensaty. Propozycja zmiany art. 1513 k.p. polega na umożliwieniu udzielenia pracownikowi dnia wolnego od pracy (w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy) w następnym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdyby nie było to możliwe, pracownikowi będzie przysługiwał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 80% wynagrodzenia.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 1116).

Katarzyna Borkowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26085 )
Array ( [docId] => 26085 )