Niższy dodatek za godziny nadliczbowe

Kategoria: Czas pracy
Data: 14-03-2013 r.

Wydłużenie dobrowolnej przerwy w czasie pracy do ponad 60 min., wprowadzenie ruchomej doby pracowniczej i możliwość zrekompensowania pracy w 6 dniu tygodnia wynagrodzeniem – to kolejne propozycje zmiany, mające na celu uelastycznić obowiązujące obecnie przepisy z zakresu czasu pracy.

W przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technologicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu pracy, okres rozliczeniowy będzie mógł być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy. Możliwość taka będzie istniała z zastrzeżeniem, że pracodawca będzie musiał zachowywać ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego będzie mogło nastąpić w układzie zbiorowym pracy, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub regulaminie pracy uzgodnionym z tą organizacją, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Rozwiązanie to ma pomóc w bardziej elastycznym organizowaniu czasu pracy. Niemniej jednak trzeba będzie bardzo rozsądnie planować czas pracy pracowników, aby na koniec okresu rozliczeniowego uniknąć kumulacji kosztów (z tytułu wynagrodzeń i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, która nie została zrekompensowana czasem wolnym).

Ruchoma doba pracownicza

Kolejnym novum jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym do celów rozliczania okresów odpoczynku pracownika (a nie do celów rozliczania czasu pracy pracownika – jak jest obecnie) przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Zmiana ma się przyczynić do obniżenia kosztów organizacyjnych i biurokratycznych prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu 11-godzinnego okresu odpoczynku dobowego.

Przerywany czas pracy

Obecnie przerywany czas pracy może być wprowadzony jedynie w układzie zbiorowym. Wyjątkowo na takie rozwiązanie mogą sobie pozwolić osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u których nie działa zakładowa organizacja związkowa, w przypadku których system ten może być stosowany na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z projektem przerywany czas pracy będzie mógł być wprowadzony na podstawie:

 • układu zbiorowego pracy,
 • porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielstwem pracowników.

Wydłużenie niepłatnej przerwy w pracy

Pracodawca może wprowadzić w swoim zakładzie tzw. przerwę lunchową, która nie jest wliczania do czasu pracy i może trwać maksymalnie 60 minut. Nowe brzmienie art. 141 § 1 kp umożliwi wprowadzenie przerwy dłuższej niż godzina. Warunkiem będzie złożenie pisemnego wniosku przez pracownika i wyrażenie zgody przez pracodawcę.

Niższe stawki za pracę w godzinach nadliczbowych

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych mają zostać obniżone z dotychczasowych 100% do 80% oraz z 50% do 30%.

Rekompensowanie pracy w dzień wolny

Obecnie pracodawca, który poleci pracownikowi pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy ma obowiązek oddać inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Nie ma innego sposobu rekompensaty. Propozycja zmiany art. 1513 k.p. polega na umożliwieniu udzielenia pracownikowi dnia wolnego od pracy (w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy) w następnym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdyby nie było to możliwe, pracownikowi będzie przysługiwał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 80% wynagrodzenia.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 1116).

Katarzyna Borkowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26085 )
Array ( [docId] => 26085 )


Array ( [docId] => 26085 )