Praca na akord nie wyłącza pracy w godzinach nadliczbowych

Kategoria: Czas pracy
Data: 27-02-2013 r.

System akordowy to jeden z systemów wynagradzania. W takim przypadku pracodawca płaci pracownikowi pensję za każdą wykonaną rzecz lub usługę. Takich pracowników wciąż jednak obowiązują normy czasu pracy.

Akordowy system wynagradzania stanowi wyłącznie metodę (sposób) wynagradzania na podstawie ilości wykonanej pracy w powiązaniu z przyjętą normą pracy. Natomiast definicja pracy nadliczbowej nie uzależnia jej od stosowanych sposobów wynagradzania (w przepisie nie ma mowy na temat systemów płac), a jedynie od przekroczenia normy czasu pracy, która jest kategorią odrębną, w zasadniczy sposób różniącą się od rozwiązań prawnych służących do ustalania wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to, że pracowników wynagradzanych w systemie akordowym wciąż obowiązuje 8-godzinna norma dobowa, przeciętnie 40-godzinna w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Pracownicy Ci mogą być zatrudniani także w systemach czasu pracy, które dopuszczają przedłużenie dobowej normy do 12, 16 czy czasem nawet 24 godzin.

Każda praca ponad obowiązujące normy czasu pracy to praca nadliczbowa

Normy czasu pracy nie mogą być mylone ze sposobami mierzenia nakładu oraz jakości pracy i ustalania na tej podstawie wysokości należnego pracownikowi wynagrodzenia.

Oznacza to, że niewykonanie normy pracy w przewidzianym okresie nie jest wystarczającą podstawą do domagania się od pracownika pracy w dodatkowym wymiarze czasu pracy. Pracodawca może żądać tego od pracownika tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy o pracy w godzinach nadliczbowych. Jeżeli zatem pracownik wynagradzany akordowo wykonuje pracę ponad normy czasu pracy (dobowe lub tygodniowe), to będzie to praca w godzinach nadliczbowych, za którą będzie przysługiwać wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny.

Zdaniem sądu

Zastosowanie przez pracodawcę akordowego systemu wynagradzania pracowników nie wyłącza stosowania wobec nich przepisów o czasie pracy, w tym przepisów o wynagradzaniu za godziny nadliczbowe.

Wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 1997 r., I PKN 204/97, OSNP 1998/1/299

Podstawa prawna:

  • art. 83 § 1, ar. 151 § 1, art. 1511 § 1, art. 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Tomasz Wardach, Specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26079 )
Array ( [docId] => 26079 )