Planowane zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 06-11-2012 r.

Wydłużanie okresów rozliczeniowych, wprowadzenie ruchomego czasu pracy, zmiany w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych – to tylko niektóre ze zmian w przepisach dotyczących czasu pracy proponowanych przez Ministerstwo Pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad dwoma projektami zmian w Kodeksie pracy dotyczącymi czasu pracy. Jeden z projektów zakłada kompleksową zmianę przepisów działu szóstego Kodeksu pracy. Drugi przedstawia nowe regulacje dotyczące tylko wybranych aspektów dotyczących czasu pracy.

Zmiany mają m.in.:

  • umożliwić stronom stosunku pracy bardziej elastyczne ustalanie rozkładu czasu pracy, przy zachowaniu norm wynikających z Kodeksu pracy,
  • nadać układom zbiorowym większą rolę w procesie stanowienia prawa pracy,
  • dać możliwość organizowania procesu pracy w zależności od dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku,
  • umożliwić pracownikom w większym niż dotychczas stopniu godzenia życia zawodowego z osobistym, pracy z nauką, podejmowania dodatkowej aktywności zawodowej, łączenia pracy zawodowej z pełnieniem funkcji rodzicielskich.

Ministerstwo Pracy chce, aby regulacje związane z czasem pracy pełniły rolę ochronną, a szczegółowe zasady były ustalane na szczeblu zakładowym.

Dobowy wymiar czasu pracy do 13 godzin

Zgodnie z projektem zmian, z Kodeksu pracy zostaną usunięte przepisy dotyczące systemów czasu pracy.

Zniknąć mają m.in. przepisy ograniczające możliwość wydłużania dniówki do 12 godzin w systemie równoważnym (do 16 godzin przy dozorze urządzeń i 24 przy pilnowaniu mienia i ochronie osób). Projekt zakłada, że każdy pracodawca będzie miał możliwość wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 13 godzin (bez konieczności uzasadniania tego rodzajem pracy lub jej organizacją). Rekompensata takiej wydłużonej doby miałaby się odbywać, tak jak obecnie dzieje się to w systemie równoważnym, czyli skrócenie pracy w innych dniach lub udzielenie dnia wolnego.

Dłuższe okresy rozliczeniowe

MPiPS proponuje także wyższą stawkę za pracę w godzinach nadliczbowych. Jako równowagę chce wprowadzić możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych nawet do 12 miesięcy.

Zmiany mają również objąć rozwiązania dotyczące zatrudnienia w formie telepracy.

Podstawa prawna:

  • art. 128–15112 Kodeksu pracy

Autor: Katarzyna Borkowska - prawnik

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25981 )
Array ( [docId] => 25981 )