Praca po godzinach – nadgodziny będą tylko na polecenie pracodawcy

Kategoria: Czas pracy
Data: 20-06-2013 r.

W bardzo wielu zakładach zdarza się, że pracownicy zostają dłużej, wykonując pracę po godzinach harmonogramowych, w jakich powinni normalnie pracować. Tylko w niektórych przypadkach takie nadprogramowe przebywanie w pracy należy uznać za godziny nadliczbowe.

Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Fakt, że istnieje jedna z ww. okoliczności, stwierdza pracodawca i to od jego decyzji zależy, czy pracownicy będą wykonywać pracę po godzinach, czy też nie. Praca w godzinach nadliczbowych wykonywana jest bowiem co do zasady tylko na polecenie pracodawcy (z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej).

Przepisy nie precyzują, w jakiej formie należy wydać polecenie pracy w nadgodzinach. Może być więc wydane przez każde zachowanie pracodawcy, które w sposób dostateczny ujawnia jego wolę. Chodzi tu przede wszystkim o polecenie ustne lub pisemne.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych może być również wydane w sposób dorozumiany. Wystarczy bowiem, że pracodawca nie sprzeciwi się i milcząco aprobuje fakt, że pracownik wykonuje pracę po godzinach.

Przykład:

Pracownik pracuje w systemie równoważnym, z wydłużeniem czasu pracy do 12 godzin. Z uwagi na zbyt dużą liczbę obowiązków zostaje nieraz po godzinach i pracuje po 13 godzin. Pracodawca widzi to i nie reaguje. W takiej sytuacji nadgodziny powstaną niezależnie od tego, czy taka dodatkowa praca jest dla pracodawcy niezbędna, czy też nie.

Nadgodziny mogą jednak powstać – mimo braku świadomości pracodawcy - w sytuacji, gdy pracownik sam podejmuje decyzję o pracy w nadgodzinach, gdyż:

  • wymaga tego ważny interes pracodawcy lub
  • konieczność pracy po godzinach wynika z potrzeby wykonania określonych zadań, których pracownik w sposób realny nie mógł wykonać w ustawowym czasie pracy.

W tych przypadkach należy uznać, że mimo braku wyraźnej wiedzy i zgody pracodawcy na pracę po godzinach, nadgodziny powstały.

Natomiast jeśli pracownik bez wiedzy pracodawcy i bez obiektywnej potrzeby ze strony pracodawcy wykonuje pracę po godzinach harmonogramowych, wymiarze czasu pracy, nadgodziny nie powstają.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26154 )
Array ( [docId] => 26154 )