Przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy w warunkach szkodliwych

Kategoria: Czas pracy
Data: 02-01-2014 r.

Samo występowanie czynników szkodliwych (pył, hałas) nie stanowi przeszkody do stosowania wobec pracownika zatrudnionego na takim stanowisku 12-miesiecznego okresu rozliczeniowego czy przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy nawet do 12 godzin. Jeśli jednak najwyższe dopuszczalne natężenia tych czynników są przekroczone, praca na takim stanowisku nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia nie może przekraczać 8 godzin na dobę w systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138, art. 143 i art. 144 Kodeksu pracy, a zatem w systemach:

  • równoważnego czasu pracy,

  • pracy w ruchu ciągłym oraz

  • skróconego tygodnia pracy i pracy weekendowej.

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu przekroczenia NDS i NDN.

Powyższe ograniczenie dotyczy jednak tylko pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których następuje przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Nie obejmuje zatem pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych, gdy do przekroczenia ww. czynników nie dochodzi. Pracownicy ci mogą być zatrudniani w ramach równoważnego systemu czasu pracy, a ich dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony nawet do 12 godzin.

Wprowadzenie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych możliwe jest w każdym systemie czasu pracy i nie zostało ograniczone ani rodzajem pracy wykonywanej przez pracowników, ani systemem czasu pracy, w jakim są zatrudnieni. Jednak przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy może nastąpić jedynie wówczas, gdy jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub organizacyjnymi. Przepisy nie definiują, co należy przez to rozumieć. W praktyce o tym, czy przesłanki te zachodzą, zdecyduje więc pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników.

Jeśli strony porozumienia uznają, że takie przyczyny istnieją, zastosowanie przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy będzie możliwe bez względu na stanowisko zajmowane przez pracownika, jak też bez względu na to, w jakim systemie czasu pracy pracę wykonuje.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33276 )
Array ( [docId] => 33276 )