Przerywany czas pracy – przy zmiennym zapotrzebowaniu na pracę

Kategoria: Czas pracy
Data: 02-10-2013 r.

System przerywanego czasu pracy nadal jest niedoceniany przez pracodawców, mimo że od 23 sierpnia 2013 r. łatwiej można go wprowadzić w zakładzie pracy. A szkoda – sprawdzi się doskonale tam, gdzie praca nie może być świadczona ciągle, a np. potrzebna jest przez jakiś czas rano, a potem dopiero późnym popołudniem.

System przerywanego czasu pracy pozwalana na wprowadzenie w ciągu dnia przerwy w pracy, nie dłuższej niż 5 godzin (długość przerwy jest niezależna od wymiaru czasu pracy, zatem także niepełnoetatowy pracownik zatrudniony w systemie przerywanego czasu pracy może mieć 5-godzinną przerwę).

Maksymalnie 5-godzinna przerwa nie wliczana do czasu pracy

 

Co ważne – przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy, a pracownik może swobodnie nią dysponować. Za jej czas pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

5 godzin to maksymalny wymiar przerwy w systemie przerywanego czasu pracy. Przerwa może być krótsza, w zależności od potrzeb pracodawcy. Jednak bez względu na to, czy pracodawca zdecyduje się na 1, 3 czy maksymalną, 5-godzinną przerwę – może być ona tylko jedna (nie można organizować pracy w sposób zakładający więcej niż jedną przerwę, które w sumie mają 5 godzin: np. 2 i 3-godzinną).

Jest przerwa – nie ma nadgodzin

Stosowanie maksymalnej, 5-godzinnej przerwy w pracy pracownika pełnoetatowego powoduje, że nie można już mu zlecać w danej dobie pracowniczej godzin nadliczbowych uzasadnionych szczególnymi potrzebami pracodawcy. Powodowałoby to bowiem niedopuszczalne ograniczenie prawa do minimalnego, 11-godzinnego odpoczynku dobowego.

Stosowanie przerwy w pracy jest możliwością, a nie koniecznością związaną ze stosowaniem przerywanego czasu pracy. Rozkład czasu pracy może zatem przewidywać przerwę w pracy codziennie, ale także np. raz w tygodniu, lub co drugi dzień – decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy.

Nie wszyscy pracownicy mogą być objęci przerywanym czasem pracy

Przepisy wyraźnie wskazują, że pewne grupy osób są wyłączone z możliwości objęcia ich przerywanym czasem pracy. Są to pracownicy:

  • objęci równoważnym czasem pracy (nie dotyczy to kierowców, gdzie odrębne przepisy, art. 19 ustawy o czasie pracy kierowców, pozwalają wyraźnie na stosowanie przerywanego czasu pracy łącznie z równoważnym),
  • wykonujący pracę w ruchu ciągłym,
  • zatrudnieni przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy,
  • zatrudnieni przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz pracownicy zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych,
  • do których zastosowano system skróconego tygodnia pracy,
  • zatrudnieni w systemie pracy weekendowej.

Z powyższego wynika, że nie można wprowadzić przerywanego systemu czasu pracy w stosunku do tych pracowników, których dobowy wymiar czas pracy może być przedłużony ponad 8 godzin (poza kierowcami).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26206 )
Array ( [docId] => 26206 )