Rekompensata należy się za każdą minutę nadliczbową

Kategoria: Czas pracy
Data: 29-04-2013 r.

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi należy się wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny. Rekompensata należy się za każdą minutę pracy nadliczbowej. Poszczególnych dobowych minut pracy w nadgodzinach nie można zaokrąglać do pełnych godzin ani sumować.

Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego

 

Pracodawca ewidencjonuje faktyczny czas pracy pracownika w danej dobie, a co za tym idzie, ewidencjonuje również faktyczny czas pracy w godzinach (czy nawet minutach) nadliczbowych. Nie ma więc prawnej możliwości ewidencjonowania „zaokrąglonej” do pełnych godzin pracy w godzinach nadliczbowych. Konieczne jest bowiem wpisywanie do ewidencji takiego czasu pracy, jaki faktycznie został przepracowany w danej dobie. W konsekwencji pracodawca powinien również odrębnie rozliczać czas pracy w ramach takich niepełnych godzin nadliczbowych.

Aby wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za niepełne godziny nadliczbowe, należy stawkę godzinową pracownika pomnożyć przez odpowiednią wartość ułamkową, przykładowo, jeżeli pracownik przepracował dodatkowo 15, 30 lub 45 minut, wówczas stawkę godzinową mnoży się przez 25%, 50% lub 75%. Jeżeli jednak czasu przepracowanego przez pracownika nie można zamknąć w pełnych kwadransach, w obliczeniach należy uwzględnić każdą przepracowaną minutę jako 1/60 stawki godzinowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26123 )
Array ( [docId] => 26123 )