Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy ustala pracodawca

Kategoria: Czas pracy
Data: 02-05-2013 r.

W przepisach nie przewidziano obowiązkowych symboli oznaczających poszczególne nieobecności wpisywane w ewidencji czasu pracy. Oznacza to, że pracodawca może stosować dowolne oznaczenia. Ważne, żeby w razie kontroli był w stanie określić, które z nich oznaczają jaką okoliczność.

Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika:

 • kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,
 • imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
 • kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Ważne! Do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza się jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Nie ma odgórnej metody

Przepisy regulujące zasady ewidencjonowania czasu pracy nie narzucają pracodawcy metod prowadzenia kart ewidencyjnych. Nie ma też obowiązku stosowania jakichś konkretnych symboli. Ważne jest jedynie, aby w karcie zostały zawarte informacje wymagane przez prawo. Do pracodawcy należy więc wybór stosowanego u niego symbolu dla oznaczenia np. urlopu okolicznościowego.

Zawsze konkretna liczba godzin

Karta ewidencji czasu pracy powinna odzwierciedlać rzeczywisty czas pracy pracownika. W związku z tym, należy w niej wskazać konkretną liczbę godzin, jak została zaplanowana do przepracowania w dniu, w którym pracownik np. wykorzystywał urlop okolicznościowy. Co prawda w systemie podstawowym czasu pracy, w którym wymiar dobowy czasu pracy wynosi zawsze 8 godzin, nawet jeśli pracodawca wpisze wyłącznie fakt nieobecności w danym dniu (bez liczby godzin) i tak będzie jasne, ile godzin pracownikowi pozostało do przepracowania. Jednak już w systemie równoważnym, w którym wymiar dobowy jest zmienny, niepodanie liczby godzin urlopu okolicznościowego spowoduje, że pracodawcy trudno będzie ustalić liczbę godzin pozostałych do przepracowania.

Podstawa prawna:

 • art. 149 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • § 8, § 8a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Jakub Ziarno


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26130 )
Array ( [docId] => 26130 )


Array ( [docId] => 26130 )