Wynagrodzenie dla pracownika samorządu za pracę w niedzielę

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 03-04-2014 r.

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi samorządowemu przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. Inaczej jednak należy rekompensować samorządowcowi nadgodziny wypracowane w niedzielę.

Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych samorządowcowi przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że czas wolny, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub bezpośrednio po jego zakończeniu.

 

Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa zasad rekompensaty pracy w niedziele lub święta, co zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 ustawy wymaga zastosowania odpowiednich przepisów Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 15111 Kodeksu pracy pracownikowi (także samorządowemu), który wykonywał pracę w niedzielę lub święto, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

  1. w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a w razie braku możliwości wykorzystania dnia wolnego w tym terminie – do końca okresu rozliczeniowego,

  2. w zamian za pracę w święto – do końca okresu rozliczeniowego.

W przypadku nieudzielenia dnia wolnego we wskazanych wyżej terminach pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (100%), za każdą godzinę pracy w niedzielę lub święto.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34586 )
Array ( [docId] => 34586 )