Zapis o sztywnych godzinach uwolni od indywidualnych rozkładów

Kategoria: Czas pracy
Data: 11-10-2013 r.

Pracodawcom 23 sierpnia 2013 r. doszedł nowy obowiązek. Muszą tworzyć indywidualne rozkłady (harmonogramy) czasu pracy. Są jednak 4 wyjątki, kiedy nie jest to konieczne. Przede wszystkim wtedy, gdy pracownik ma sztywne godziny pracy.

Rozkład czasu pracy to sposób rozplanowania dni i godzin, w których pracownik ma pozostawać do dyspozycji pracodawcy, w danym miesiącu lub okresie rozliczeniowym. W rozkładzie określa się również dni wolne od pracy. Sporządzanie rozkładów jest od 23 sierpnia 2013 r. kodeksowym obowiązkiem pracodawcy. Ustala się je dla całej załogi, dla poszczególnych grup pracowników, a nawet dla poszczególnych pracowników. Mogą mieć formę pisemną lub elektroniczną.

Rozkład tworzy się na dany okres rozliczeniowy. Sierpniowa nowelizacja pozwoliła także na tworzenie rozkładów cząstkowych, obejmujących tylko odcinek okresu rozliczeniowego, nie mniejszy jednak niż 1 miesiąc. Ponadto wprowadzono zasadę, że pracodawca musi przekazać rozkład do wiadomości objętych nim pracowników co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został on sporządzony.

Znowelizowany art. 129 Kodeksu pracy wymienia tylko 4 wyjątki, w których nie trzeba ustalać szczegółowych, indywidualnych harmonogramów (grafików) czasu pracy. Są to sytuacje, gdy:

  1. rozkład wynika z prawa pracy albo z umowy o pracę,
  2. pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając normy czasu pracy (dobową 8-godzinną i tygodniową 40-godzinną), a pracownik sam ustala swój rozkład czasu pracy,
  3. rozkład wynika z obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 § 1 Kodeksu pracy,
  4. na wniosek pracownika stosuje się do niego systemy ruchomego czasu pracy i indywidualny rozkład czasu pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26209 )
Array ( [docId] => 26209 )