Zmiana rozkładu czasu pracy nie zawsze wymaga zmian w umowie

Data: 02-10-2013 r.

Jeżeli rozkład i system czasu pracy pracownika został wskazany w jego umowie o pracę, to zmiana w tym zakresie wymaga zastosowania porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1 Kodeksu pracy). W związku z tym, zmiany w zakresie systemu i rozkładu czasu pracy powinny być także ustalone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.

Następuje to poprzez zawarcie protokołu dodatkowego do układu, zaś w przypadku regulaminu poprzez wprowadzenie aneksu zmieniającego jego treść (art. 2419 § 1, art. 1043 § 1 Kodeksu pracy). O zmianach należy powiadomić pracowników np. poprzez stosowne obwieszczenie, czy też wręczenie pracownikowi nowych postanowień regulaminu pracy.

Mimo, że rozkład i system czasu pracy nie są wymaganymi elementami umowy o pracę (art. 29 § 1 Kodeksu pracy), to jednak w praktyce często są one ustalane w umowie o pracę pracownika. W takim przypadku zmiana w tym zakresie wymaga zastosowania jednego z dwóch trybów zmiany treści stosunku pracy:

  1. porozumienie zmieniające,
  2. wypowiedzenie zmieniające.

Potwierdza to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 marca 1977 r. (I PRN 5/77), w którym Sąd stwierdził, że jeżeli system organizacji czasu pracy został wyraźnie zastrzeżony w umowie o pracę, wówczas zmiana zastrzeżonego w tej umowie systemu pracy wymagałaby wypowiedzenia przez zakład pracy warunków pracy i płacy albo porozumienia stron co do takiej zmiany.

Jeżeli zatem rozkład i system czasu pracy pracownika został wskazany w jego umowie o pracę, to zmiana w tym zakresie wymaga zastosowania porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29945 )
Array ( [docId] => 29945 )