Zmiana rozkładu czasu pracy nie zawsze wymaga zmian w umowie

Data: 02-10-2013 r.

Jeżeli rozkład i system czasu pracy pracownika został wskazany w jego umowie o pracę, to zmiana w tym zakresie wymaga zastosowania porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1 Kodeksu pracy). W związku z tym, zmiany w zakresie systemu i rozkładu czasu pracy powinny być także ustalone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.

Następuje to poprzez zawarcie protokołu dodatkowego do układu, zaś w przypadku regulaminu poprzez wprowadzenie aneksu zmieniającego jego treść (art. 2419 § 1, art. 1043 § 1 Kodeksu pracy). O zmianach należy powiadomić pracowników np. poprzez stosowne obwieszczenie, czy też wręczenie pracownikowi nowych postanowień regulaminu pracy.

Mimo, że rozkład i system czasu pracy nie są wymaganymi elementami umowy o pracę (art. 29 § 1 Kodeksu pracy), to jednak w praktyce często są one ustalane w umowie o pracę pracownika. W takim przypadku zmiana w tym zakresie wymaga zastosowania jednego z dwóch trybów zmiany treści stosunku pracy:

  1. porozumienie zmieniające,
  2. wypowiedzenie zmieniające.

Potwierdza to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 marca 1977 r. (I PRN 5/77), w którym Sąd stwierdził, że jeżeli system organizacji czasu pracy został wyraźnie zastrzeżony w umowie o pracę, wówczas zmiana zastrzeżonego w tej umowie systemu pracy wymagałaby wypowiedzenia przez zakład pracy warunków pracy i płacy albo porozumienia stron co do takiej zmiany.

Jeżeli zatem rozkład i system czasu pracy pracownika został wskazany w jego umowie o pracę, to zmiana w tym zakresie wymaga zastosowania porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

    ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

    ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

    Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

    ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

    Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

    ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

    Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

    Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

    Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

    ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

    ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

    ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

    ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

    ul. Słupecka 9/1, Gdynia

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

    ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

    Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

    Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29945 )
Array ( [docId] => 29945 )

Array ( [docId] => 29945 )