Harmonogram czasu pracy – nie przy umowie zlecenia

Data: 21-08-2013 r.

Powierzając wykonanie zlecenia lepiej powstrzymać się od sztywnego określania dni i godzin pracy. Zleceniobiorcy nie dotyczą bowiem ani normy czasu pracy, ani przepisy o minimalnym odpoczynku dobowym i tygodniowym, określone w Kodeksie pracy. Zadania wynikające z umowy zlecenia można wykonywać także po godzinach etatowej pracy.

Osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia nie obowiązują normy czasu pracy oraz wymiar czasu pracy, tak jak pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Umowa zlecenie to tzw. umowa starannego działania. Oznacza to, że strony umawiają się, iż przyjmujący zlecenie wykonana określoną czynność na rzecz zlecającego w czasie trwania tej umowy. Umowa zlecenie charakteryzuje się tym, że to przyjmujący zlecenie organizuje sobie czas pracy – tak, aby zrealizować zlecenie w umówionym terminie. Zlecający nie ma zatem wpływu ile godzin dziennie czy w miesiącu będzie pracował przyjmujący zlecenie.

Co więcej, jeśli zlecający narzucałby przyjmującemu zlecenie harmonogram czasu pracy mogłoby to spowodować, iż w świetle obowiązujących przepisów, zlecenie to zostanie potraktowane jako stosunek pracy (umowa o pracę). Określenie wymiaru czasu pracy jest bowiem jednym z elementów umowy o pracę. Natomiast zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną (np. umową zlecenia) jest niedopuszczalne.

Zatem pracownika wykonującego pracę z tytułu umowy zlecenia nie obowiązują normy czasu pracy, czy inne wytyczne dotyczące czasu pracy, jak zatrudnionego na umowie o pracę.

Umowa zlecenie

 

Brak jest przepisów zakazujących wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy i jednoczesnego świadczenia w czasie wolnym pracy z tytułu umowy zlecenia. Są to dwa, niezależne od siebie stosunki prawne.

Podstawa prawna:

 • art. 22 § 1, § 11, § 12, art. 29 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm.),
 • art. 734 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

stosunku pracyumowy zlecenianiezależne od siebie stosunki prawne
Podstawa prawna:
 • art. 22 § 1, § 11, § 12, art. 29 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm.),
 • art. 734 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).

 • Katarzyna Tryniszewska  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 26881 )
  Array ( [docId] => 26881 )