Nagroda jubileuszowa – czasem nawet po rozwiązaniu umowy

Kategoria: Grupy zawodowe
Autor: Agata Piszko
Data: 17-04-2014 r.

Chociaż nagroda jubileuszowa jest uprawnieniem pracowniczym i prawo do niej powstaje po wypracowaniu wymaganego stażu, w praktyce może się zdarzyć sytuacja, w której gratyfikację trzeba wypłacić po ustaniu zatrudnienia. Dzieje się tak, gdy pracownik z opóźnieniem dostarcza istotne dokumenty.

Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Z zapisu tego wynika, że po stronie pracownika powstaje prawo do nagrody jubileuszowej z chwilą upływu okresu, który do tej nagrody go uprawnia.

Decydujące przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej jest osiągnięcie wymaganego przepisami stażu, a nie jego udokumentowanie. Warto dodać, że nagroda jubileuszowa jest wymagalna niezwłocznie po nabyciu prawa do niej i od tej chwili należą się odsetki, choćby pracownik później wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody, a pracodawcy nie można było przypisać winy w opóźnieniu (wyrok Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r., I PKN 189/99, OSNP 200/22/819).

Jeżeli w aktach pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, to na nim spoczywa obowiązek jej dostarczenia. Przedłożenie po ustaniu stosunku pracy dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracownika odpowiedniego stażu pracy powoduje, że pracownik naraża się na możliwość przedawnienia roszczenia. Jeśli jednak 3-letni termin przedawnienia jeszcze nie minął, pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową, mimo że przedstawił stosowne dokumenty już po ustaniu zatrudnienia.

Agata Piszko

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34696 )
Array ( [docId] => 34696 )