Urlop dodatkowy niepełnosprawnego – osobno w świadectwie pracy

Kategoria: Grupy zawodowe
Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 19-09-2014 r.

W świadectwie pracy dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym wykazuje się w innym miejscu niż zwykły urlop wypoczynkowy. Urlop zwykły wykazuje się w ust. 4 pkt 1, a dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego – w ust. 4 pkt 9.

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Ponadto, pracownikowi posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje jeszcze, oprócz urlopu przewidzianego w przepisach Kodeksu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop nie przysługuje jedynie osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z ww. stopni niepełnosprawności. Natomiast prawo do kolejnego urlopu dodatkowego nabywa z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

W świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy (a więc dotyczących okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy), zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące m.in. urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, a także wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy.

I tak, w ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny (odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu na żądanie). Natomiast w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy pracodawca zamieszcza informację o wykorzystanym urlopie dodatkowym.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35740 )
Array ( [docId] => 35740 )