Policjant nie dostanie wolnego, gdy otrzymuje dodatek funkcyjny

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 20-08-2013 r.

Policjantowi na stanowisku kierowniczym, który jest uprawniony do dodatku funkcyjnego nie przysługuje wolne w zamian za czas służby przekraczający normę czasu służby. W razie zwolnienia policjanta nie otrzyma on też ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby.

Zgodnie z art. 33 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zamian za czas służby przekraczający normę czasu służby policjantowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, albo może mu być przyznana rekompensata pieniężna. Przepisu tego nie stosuje się do policjanta uprawnionego do dodatku funkcyjnego. Dodatek ten należy się policjantowi pełniącemu służbę lub obowiązki na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (art. 104 ust. 2 ustawy o Policji).

Do tej grupy policjantów nie stosuje się rekompensaty pieniężnej i czasu wolnego od służby w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Uciążliwość pracy policjantów w dni ustawowo wolne od pracy została zrównoważona przez kilka instrumentów prawnych. Pierwszym z nich jest zasada „odbioru”, drugim zasada odszkodowawczości (rekompensata pieniężna), a trzecim, o którym mowa w art. 33 ust. 3 ustawy o Policji - dodatek funkcyjny. Zawiera on w sobie niewątpliwie już element rekompensaty za ewentualną konieczność służby w dni ustawowo wolne od pracy.

W powyższej sytuacji policjant uprawniony do dodatku funkcyjnego i zwalniany ze służby nie nabywa prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji. Zgodnie z tym przepisem policjant zwalniany ze służby otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby przyznany na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o policji. Pogląd ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 lutego 2013 r., II SA/Wa 1925/12).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26251 )
Array ( [docId] => 26251 )