Przełożony będzie mógł sprawdzić sposób wykorzystania zwolnienia lekarskiego

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 20-08-2013 r.

Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi będą otrzymywali, co do zasady, 80% uposażenia w przypadku zwolnienia lekarskiego. Przełożony i komisje lekarskie będą mogli kontrolować prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Taką zmianę przewiduje rządowy projekt nowelizacji poszczególnych pragmatyk służbowych. 27 sierpnia 2013 r. odbędzie się w Sejmie publiczne wysłuchanie tego projektu. Taką decyzję podjęła komisja spraw wewnętrznych do której, po pierwszym czytaniu, trafiła nowelizacja.

Zmiany wynikające z projektu nowelizacji dotyczą funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych. Obecnie przebywając na zwolnieniu, otrzymują oni pełne uposażenie. W systemie powszechnym normą jest w związku z chorobą prawo do 80% wynagrodzenia. Projekt zmian pragmatyk służbowych przyjmuje analogiczne rozwiązanie.

Ponadto pracodawcy mają prawo kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnienia z pracy. Istnieje też możliwość kontroli prawidłowości wystawienia zwolnienia lekarskiego. Przepisy obowiązujących ustaw pragmatycznych nie przewidują natomiast możliwości sprawdzenia, czy funkcjonariusze lub żołnierze przebywający na zwolnieniach lekarskich rzeczywiście chorują, a także jak wykorzystują zwolnienia lekarskie.

Wprowadzona zostanie więc możliwość kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby przez komisje lekarskie podległe właściwym ministrom, a także możliwość kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez właściwego przełożonego funkcjonariusza oraz komisje lekarskie. Wprowadzone zostaną także sankcje, jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że zwolnienie wykorzystywane jest nieprawidłowo lub zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Jedno zastrzeżenie: obniżenie uposażenia z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich nie będzie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru uprawnień emerytalnych i rentowych, czyli osoba, która będzie szła na emeryturę w trakcie zwolnienia będzie miała emeryturę i rentę naliczaną od pełnego uposażenia. W nowelizacji wprowadzono także, że zwolnienie od zajęć służbowych następować będzie na podstawie zwykłego zaświadczenia lekarskiego, na standardowym druku, zwanym drukiem L4.

Jednocześnie ograniczony zostanie okres zwolnienia od zajęć z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 60 dni w roku kalendarzowym i nad chorym członkiem rodziny do 14 dni. Druga zmiana przyjęta w nowelizacji dotyczy zasad naliczania tzw. nagrody rocznej czy uposażenia rocznego, która ma stanowić 1/12 uposażenia otrzymanego w trakcie roku kalendarzowego, za który nagroda przysługuje, a nie ma być odnoszona do ostatniego uposażenia w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26254 )
Array ( [docId] => 26254 )