Świadczenia pieniężne stanową zwrot kosztów wykonywania obowiązków

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 22-08-2013 r.

Specyfika stosunku służbowego funkcjonariuszy mundurowych i żołnierzy zawodowych powoduje, że poza uposażeniem otrzymują oni szereg świadczeń pieniężnych. Są one swego rodzaju rekompensatą za trudy służby.

Każda z pragmatyk mundurowych odrębnie określa zakres pomocy dla funkcjonariusza. Chociaż warunki jej otrzymania są różne, to rodzaj przyznawanych świadczeń jest bardzo podobny. Na temat wielokrotnie wypowiadały się wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2013 r., I OSK 1267/12

Jeżeli dwoje funkcjonariuszy Straży Granicznej, żyjących w konkubinacie, nabywa na współwłasność lokal mieszkalny, to pomoc finansowa przysługuje tylko jednemu z nich.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2013 r., I OSK 3102/12

Przyznawanie świadczeń socjalno-bytowych policjantom ma charakter czynności materialno-technicznej, a zatem – co do zasady – nie wymaga formy decyzji administracyjnej. Inaczej jest w przypadku uznania przez organ, że wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do otrzymania dopłaty do wypoczynku. W takim przypadku musi wydać decyzję administracyjną w tym zakresie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 16 kwietnia 2013 r., III SA/Lu 61/13

Realizacja obowiązku przez właściwego komendanta policji, będącego organem administracji publicznej, następuje w drodze czynności materialno-technicznej, polegającej na wypłacie bądź odmowie wypłaty stosownej kwoty pieniężnej tytułem zwrotu kosztów dojazdu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 5 lutego 2013 r., II SA/Sz 129/12

Nieznajomość przepisów nie stanowi przesłanki uzasadniającej odstąpienie organu od wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Jeżeli strażak przestał spełniać warunki do pobierania równoważnika pieniężnego, które jest rygorystycznie reglamentowanym uprawnieniem, to wydane w sprawie decyzje nie naruszają prawa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26264 )
Array ( [docId] => 26264 )


Array ( [docId] => 26264 )