Wynagrodzenie pracownika w dół – za wadliwą pracę

Kategoria: HR
Data: 26-12-2012 r.

Pracodawca może obniżyć pracownikowi wynagrodzenie lub wcale nie zapłacić za źle wykonaną pracę – tak stanowi Kodeks pracy w art. 82 § 1 zdanie 1 i 2.

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest staranne i sumienne wykonywanie swoich obowiązków i stosowanie się do poleceń przełożonego o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). W zamian otrzymuje umówione wynagrodzenie.

Obniżenie wynagrodzenia

Jeżeli pracownik nie dochował należytej staranności, jego praca nie powinna być – zgodnie z umową – wynagrodzona. Zgodnie bowiem z art. 82 Kp, za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług, nie przysługuje mu wynagrodzenie lub ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, jeśli jakość produktu lub usługi się pogorszyła. Natomiast, jeśli pracownik usunął wady wykonanego przez siebie towaru lub usługi, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi po usunięciu wady, ale nie za czas poświęcony na tę pracę.

Nie ma odpowiedzialności zbiorowej

Kodeks pracy nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej, dlatego jeśli towar lub usługa jest wynikiem pracy zespołowej i trudno ustalić osobę winną fuszerki, do odpowiedzialności za wadliwie wykonaną pracę nie może być pociągnięty nikt. Tym samym, żadnemu pracownikowi z tego zespołu nie można obniżyć wynagrodzenia.

Zgoda sądu niepotrzebna

Obniżenie lub brak wynagrodzenia za nierzetelną i niesumienną pracę nie wymaga zgody sądu. Nie jest bowiem równoznaczne z potrąceniem wynagrodzenia, o którym mówi art. 87 i 91 Kodeksu pracy.

Choć przepisy nie mówią o tym wprost, warto powiadomić pracownika pisemnie o swojej decyzji dotyczącej obniżenia/wstrzymania wynagrodzenia, w związku z wadliwie wykonaną przez niego pracę. Pismo powinno zawierać powód decyzji, podstawę prawną i wysokość kwoty, o którą wynagrodzenie będzie obniżone lub jaka pracownikowi nie przysługuje. Może to zaoszczędzić pracodawcy wiele nerwów, gdyby pracownik zdecydował się wkroczyć na drogę sądową.

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

źródło.: K. Wrońska-Zblewska, Wadliwa praca – powiadomienie pracownika, że z tego tytułu nie przysługuje mu pensja albo ulega ona obniżeniu


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26617 )
Array ( [docId] => 26617 )