Czy opłaca się przedłużać okres rozliczeniowy w instytucjach kultury

Autor: Joanna Kaleta
Data: 18-03-2016 r.

Przy mało skomplikowanej organizacji czasu pracy nie ma potrzeby przedłużania okresu rozliczeniowego. Wykonywanie pracy w stałych dniach i godzinach nie sprawia bowiem problemu z rozliczaniem czasu pracy pracowników. Nie mniej jednak pamiętać należy, iż w ramach okresu rozliczeniowego powinien bilansować się czas pracy pracowników, a w tym przede wszystkim praca w godzinach nadliczbowych. 

Czas pracy pracowników, w tym również pracowników instytucji kultury nie może przekraczać, co do zasady, 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Wskazany 4-miesięczny okres rozliczeniowy jest podstawowym okresem, w którym w razie braku odmiennych regulacji w obowiązujących w instytucji kultury aktach wewnątrzzakładowych, powinno następować rozliczanie czas pracy pracowników. Okres ten jest co do zasady okresem maksymalnym, tym samym pracodawca może dowolnie go skracać, nawet do jednego miesiąca. 

Liczba godzin pracy w poszczególnych dniach i tygodniach musi się bilansować na przestrzeni okresu rozliczeniowego. Z jego końcem wykazuje się bowiem zaistnienie pracy nadliczbowej wynikającej z przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy.

Generalnie przyjmuje się, że im dłuższy okres rozliczeniowy tym pracodawca ma większa elastyczność w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników. Jeżeli jednak organizacja czasu pracy pracowników w instytucji kultury jest mało skomplikowana, np. pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku zawsze od godz. 8.30 do 16.30, brak jest potrzeby wydłużania okresu rozliczeniowego. Prosta organizacja czasu pracy pozwala bowiem na sprawne planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników.

Ponadto zaletą krótkiego okresu rozliczeniowego np., miesięcznego jest to, że w przypadku wystąpienia dodatkowej pracy – takiej jak praca nadliczbowa pracownicy otrzymają rekompensatę z tego tytułu z końcem miesiąca. Nie będą zatem musieli czekać na dodatkowe pieniądze aż do końca długiego okresu rozliczeniowego.

Joanna Kaleta, specjalista w zakresie czasu pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38773 )
Array ( [docId] => 38773 )


Array ( [docId] => 38773 )