Jak prowadzić ewidencję sprzedaży z urządzeń automatycznych

Autor: Ewa Ostapowicz
Data: 09-05-2017 r.

Wiele instytucji kultury czerpie korzyści z automatów (np. do kawy, napojów), które są ich własnością. Niektóre z nich posiadają kasę fiskalną kasę fiskalną, ale nie są podatnikami VAT. Sprawdźmy, jak ewidencjonować przychód z automatu oraz jak często opróżniać automat z pieniędzy.

Przychodów ze sprzedaży z automatu instytucja kultury nie ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej. Dostawa produktów (rzeczy) dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, jest zwolniona z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej (poz. 39 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących). Chociaż ośrodek kultury o nie ma obowiązku stosowania kasy fiskalnej, sprzedaż kawy z automatu musi wprowadzić do ksiąg rachunkowych.

Żadne przepisy nie precyzują, w jakiej formie należy prowadzić ewidencję sprzedaży niewymagającej faktury, a taką właśnie jest sprzedaż z automatu kawy, napojów czy też innych towarów.

Do ksiąg rachunkowych zdarzenia wprowadza się na podstawie dokumentów księgowych. A zatem ośrodek kultury powinien stworzyć odpowiedni dokument wewnętrzny. Moim zdaniem, raport z pobrania gotówki z automatu jest wystarczającym dokumentem, o ile posiada wszystkie cechy dowodu księgowego wymienione w art. 21 ust. 1 uor. Jednak może to być inny dokument wewnętrzny sporządzony przez instytucję kultury.

Ważne, aby sposób dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży kawy z automatu ośrodek kultury opisał w swojej polityce rachunkowości.

W księgach rachunkowych na podstawie dowodu wewnętrznego ujmuje się zapis:

  • Wn 100 „Kasa”,
  • Ma 700 „Sprzedaż produktów” lub 730 „Sprzedaż towarów”.

Co do częstotliwości opróżniania automatu z pieniędzy, to moim zdaniem nie powinno to następować rzadziej niż raz na miesiąc (choćby ze względu na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego – na koniec miesiąca).

Ewa Ostapowicz, specjalista w zakresie rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40341 )
Array ( [docId] => 40341 )


Array ( [docId] => 40341 )