Jak konstruować umowy z artystami po wyroku SN z 10 stycznia 2017 r.

Data: 14-03-2017 r.

W wyroku z 10 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy uznał stanowisko ZUS w sprawie oskładkowania wynagrodzenia muzyka orkiestry zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło. Co prawda wyrok SN jest wiążący tylko w tej konkretnej sprawie, jednak powinien wyczulić instytucje artystyczne na to, jak ważne jest sprecyzowanie przedmiotu umowy oraz określenie pól eksploatacji, na jakich przenoszone są prawa do artystycznego wykonania lub na których ustanawiane jest prawo do korzystania z artystycznego wykonania (licencja).

Zdaniem SN artystę muzyka łączyła z płatnikiem umowa o świadczenie usług, a nie umowa o dzieło. Wyrok ten jest niekorzystny  o tyle, że zanegowanie jako właściwej umowy o dzieło rodzi skutki nie tylko składkowe, ale też podatkowe, tzn. uniemożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu wobec takiej umowy.

 

Przytoczony wyżej wyrok zwraca uwagę na to, jak ważne jest właściwe sformułowanie przedmiotu umowy. Brak precyzji w tym obszarze może bowiem wywołać niepożądane skutki finansowe w postaci zaległości publicznoprawnych (tzn. nieoskładkowanie wynagrodzenia i zawyżenie kosztów uzyskania przychodów do wysokości 50%).

Wśród powyższych argumentów sądu podkreślono zatem te, które – w przekonaniu autorki – należy uznać za zasadne: niewłaściwie sformułowany przedmiot zobowiązania oraz brak klauzuli o przeniesieniu praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pamiętajmy, że klauzula dotycząca przeniesienia praw lub ustanowienia prawa do korzystania jest warunkiem zastosowania 50% KUP. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, czyli tzw. 50% KUP, przysługują bowiem za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi. Wynagrodzenie za przygotowanie i wykonanie koncertu nie uprawnia zatem do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, co skutkuje wyższym podatkiem dochodowym.

Pomimo wątpliwości odnośnie do uzasadnienia wyroku SN z 10 stycznia 2017 r. oraz ewidentnych błędów merytorycznych należy liczyć się z ryzykiem zakwestionowania umów o dzieło z artystami muzykami przez ZUS. W razie sporu instytucja artystyczna może jednak złożyć odwołanie do sądu, który rozstrzygnie sprawę na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

M. Gąsiorowska, wieloletni praktyk w zakresie finansów i opodatkowania instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Bardzo dobry matreiał!

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40116 )
Array ( [docId] => 40116 )