Czy przy działaniach okołoteatralnych i kontekstowych teatr musi stosować prewspółczynnik

Autor: Tomasz Król
Data: 28-02-2017 r.

Czytanie dramatów oraz warsztaty teatralne, działania okołoteatralne i kontekstowe takie jak: spotkania z wybitnymi naukowcami, projekcje filmów, czytania reportaży literackich, nie stanowią odrębnego obok działalności gospodarczej przedmiotu działalności Teatru i tym samym wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem te zdarzenia kulturalne nie będą powodowały konieczności stosowania prewspółczynnika. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2017 r. (nr 2461-IBPP3.4512.795.2016.1.JP)

Teatr zwrócił się z wnioskiem do organu podatkowego o wyjaśnienie, czy poniższe wydarzenia będą miały wpływ na konieczność stosowania prewspółczynnika:

  1. Teatr planował organizować czytanie dramatów - w ramach tego zdarzenia wybrany reżyser – niebędący pracownikiem teatru – wraz z aktorami, pracownikami teatru przygotowuje czytanie danego dzieła scenicznego (dramatu). Po przygotowaniu, czytanie dzieła odbywa się publicznie (w chwili obecnej chętni widzowie mają prawo wstępu po wykupieniu biletu). Czytanie dramatów ma służyć zarówno wzbogaceniu oferty repertuarowej teatru, jak i ma charakter warsztatów edukacyjnych zarówno dla twórców, artystów jak i uczestniczącej publiczności.
  2. Teatr planował organizować bezpłatne warsztaty teatralne, działania okołoteatralne i kontekstowe takie jak: spotkania z wybitnymi naukowcami, projekcje filmów, czytania reportaży literackich, które mają pogłębiać działalność kulturotwórczą Teatru, ale przede wszystkim będą miały charakter promujący spektakle obecne w repertuarze, nowe premiery a jednocześnie miały służyć edukowaniu widza, wychowywaniu i kształtowaniu świadomego widza – odbiorcy.

Działania powyższe finansują:

1)    dotacje otrzymywane od gminy oraz

2)    środki własne teatru z prowadzonej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy rozwiał wątpliwości teatru, czy organizowanie przez niego wskazane nieodpłatne działania przedstawione powodują konieczność zastosowania regulacji określonych w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, tj. preproporcjonalnego odliczenia (tzw. wskaźnik preproporcji VAT). Podstawową przesłanką warunkującą stosowanie tego przepisu jest wykorzystywanie przez podatnika towarów i usług do celów działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), gdy przypisanie tych towarów w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że teatr w związku z organizowaniem nieodpłatnych działań opisanych we wniosku, tj. czytania dramatów oraz warsztatów teatralnych, działań okołoteatralnych i kontekstowych takich jak: spotkania z wybitnymi naukowcami, projekcje filmów, czytania reportaży literackich nie będzie miał obowiązku określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku VAT. Nieodpłatne usługi świadczone przez teatr mają bowiem związek z działalnością gospodarczą teatru. Czynności nieodpłatne nie stanowią dla teatru odrębnego, obok działalności gospodarczej, przedmiotu działalności. Rezygnacja ze sprzedaży biletów może mieć realny, pośredni wpływ na zwiększenie liczby osób korzystających z płatnych usług teatru w przyszłości.

Tomasz Król, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40084 )
Array ( [docId] => 40084 )