W jaki sposób instytucje kultury powinny wypłacać dodatek za wieloletnią pracę

Autor: Michał Culepa
Data: 28-03-2017 r.

Jeżeli instytucja kultury wprowadzi regulamin wynagradzania określający inaczej poszczególne składniki wynagradzania i zasady ich wypłaty, to obowiązuje ją w pierwszej kolejności regulamin, a nie przepisy rozporządzenia czy ustawy.

Jeżeli dodatek za wieloletnią pracę zostanie przepisami regulaminu „odłączony” od wynagrodzenia, które nie przysługuje za okres choroby czy nieobecności w pracy za którą przysługuje świadczenie z ubezpieczenia społecznego z powodu choroby i macierzyństwa oraz będzie wypłacany odrębnie, niezależnie od wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku, to wówczas składnik ten:

  • nie może być zaliczony do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i innych świadczeń związanych z chorobą, macierzyństwem lub świadczeń opiekuńczych z ustawy zasiłkowej,
  • kwota wypłacona za okres choroby lub nieobecności (okres zasiłkowy) podlega wyłączeniu z oskładkowania.

Wynika to z faktu, iż:

  • przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku, a ponadto
  • z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są  składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.
Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40173 )
Array ( [docId] => 40173 )