Jak rozliczać VAT niepodlegający odliczeniu

Autor: Ewa Ostapowicz
Data: 31-08-2016 r.

Instytucja kultury księguje najczęściej VAT na konto 221 „VAT naliczony”. Poza tym, sporządza dodatkowo ewidencję VAT. Niektóre instytucje kultury VAT nieodliczany ewidencjonują osobno na koncie zespołu 4. Sprawdźmy, czy takie postępowanie jest prawidłowe. Wątpliwości mogą dotyczyć także finansowania części VAT naliczonego, która dotyczy wydatków pokrytych z dotacji organizatora.

W księgach rachunkowych zakup z VAT częściowo podlegającym odliczeniu ujmuje się zapisem:

  • Wn konto zespołu 4 lub 5, lub 010 „Środki trwałe” lub 080 „Środki trwałe w budowie” lub 310 „Materiały” lub 330 „Towary” — wartość netto powiększona o kwotę VAT niepodlegającego odliczeniu,
  • Wn 221 „VAT naliczony” — kwota VAT podlegająca odliczeniu,
  • Ma 200 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” — kwota brutto.

Do celów bilansowych, zgodnie z zasadą memoriału, korektę VAT instytucja kultury powinna ująć w księgach tego roku, którego ta korekta dotyczy (np. korektę VAT za 2016 roku w księgach roku 2016). Jeżeli jednak kwota korekty, z punktu widzenia instytucji kultury jest nieistotna, to można zastosować uproszczenie i ująć ją w księgach tego roku, w którym korekta jest sporządzana (czyli 2017 r. za rok 2016) — ten wariant stosowany jest najczęściej.

W księgach rachunkowych korektę VAT ujmuje się zapisem:

  1. Korekta zwiększająca VAT naliczony:
  • Wn 221 „VAT naliczony”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
  1. Korekta zmniejszająca VAT naliczony:
  • Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma 221 „VAT naliczony”.

Korekta roczna nie wpływa na wcześniej ustaloną wartość początkową zakupionych aktywów, lecz odnosi się ją bezpośrednio w koszty lub przychody.

Natomiast VAT niepodlegający odliczeniu można ująć na koncie zespołu 4 (403 „Podatki i opłaty”) wtedy, gdy zakupiona usługa (np. hotelowa czy gastronomiczna) jest kwalifikowana jako wydatek na reprezentację. W takim przypadku wydatki na reprezentację nie są kosztem podatkowym, ale kosztem takim jest niepodlegający odliczeniu VAT.

Ewa Ostapowicz, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39417 )
Array ( [docId] => 39417 )