Jak wprowadzać dłuższy okres rozliczeniowy w instytucji kultury

Data: 28-04-2016 r.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy musi odbyć się w określonym przepisami trybie. Sam zapis regulaminowy wskazujący na długość okresu rozliczeniowego jest niewystarczający.

Ustalenie przedłużonego okresu rozliczeniowego następuje na podstawie:

 • układu zbiorowego pracy, jeżeli został zawarty w danej instytucji kultury, albo
 • porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą i pracownikami, w trybie przyjętym u danego pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.

Przepisy prawa pracy nie wskazują w jaki sposób w układzie zbiorowym pracy jego strony mają zapisać długość okresów rozliczeniowych czasu pracy. Za wystarczające należy zatem uznać ustalenie w treści układu konkretnego okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz tego jakie grupy pracowników obejmie przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, w sytuacji gdy w instytucji kultury obowiązuje już układu zbiorowy pracy, wymaga takiego samego trybu postępowania jaki konieczny był dla uchwalenia układu zbiorowego pracy.

Jakie działania musimy podjąć, aby wprowadzić przedłużone okresy rozliczeniowe do układu zbiorowego pracy

Lp.

Działanie

Krok 1.

Przygotowujemy projekt zmian układu w formie protokołu dodatkowego.

Krok 2.

Przedstawiamy projekt związkom zawodowym w celu prowadzenia przez nie wspólnych rokowań.

Krok 3.

Podejmujemy rokowania ze związkami i uzgadniacie treść zapisów.

Krok 4.

 

Składamy wniosek o wpis protokołu dodatkowego do rejestru prowadzonego dla:

1) układów ponadzakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy,

2) układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora pracy.

Zmiany podlegają rejestracji, jeżeli są zgodne z prawem w ciągu:

1) 3 miesięcy - w odniesieniu do układu ponadzakładowego,

2) 1 miesiąca - w odniesieniu do układu zakładowego,

od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez jedną ze stron układu.

Krok 5.

Powiadamiamy pracowników o wejściu w życie zmian układu. Zmiany te wchodzą w życie w terminie określonym w protokole dodatkowym, nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania.

Krok 6.

Dostarczamy zakładowym organizacjom związkowym niezbędną liczbę egzemplarzy protokołów dodatkowych.

Jeśli w instytucji kultury nie funkcjonuje układ zbiorowy pracy, przedłużony okres rozliczeniowy wprowadza się w drodze porozumienia zawartego z pracownikami. Choć przepisy ustawy nie nakazują wprost zawarcia porozumienia w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy w formie pisemnej, forma ta jest wskazana do celów dowodowych.

Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39015 )
Array ( [docId] => 39015 )


Array ( [docId] => 39015 )