Jak wprowadzać dłuższy okres rozliczeniowy w instytucji kultury

Data: 28-04-2016 r.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy musi odbyć się w określonym przepisami trybie. Sam zapis regulaminowy wskazujący na długość okresu rozliczeniowego jest niewystarczający.

Ustalenie przedłużonego okresu rozliczeniowego następuje na podstawie:

 
  • układu zbiorowego pracy, jeżeli został zawarty w danej instytucji kultury, albo
  • porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą i pracownikami, w trybie przyjętym u danego pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.

Przepisy prawa pracy nie wskazują w jaki sposób w układzie zbiorowym pracy jego strony mają zapisać długość okresów rozliczeniowych czasu pracy. Za wystarczające należy zatem uznać ustalenie w treści układu konkretnego okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz tego jakie grupy pracowników obejmie przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, w sytuacji gdy w instytucji kultury obowiązuje już układu zbiorowy pracy, wymaga takiego samego trybu postępowania jaki konieczny był dla uchwalenia układu zbiorowego pracy.

Jakie działania musimy podjąć, aby wprowadzić przedłużone okresy rozliczeniowe do układu zbiorowego pracy

Lp.

Działanie

Krok 1.

Przygotowujemy projekt zmian układu w formie protokołu dodatkowego.

Krok 2.

Przedstawiamy projekt związkom zawodowym w celu prowadzenia przez nie wspólnych rokowań.

Krok 3.

Podejmujemy rokowania ze związkami i uzgadniacie treść zapisów.

Krok 4.

 

Składamy wniosek o wpis protokołu dodatkowego do rejestru prowadzonego dla:

1) układów ponadzakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy,

2) układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora pracy.

Zmiany podlegają rejestracji, jeżeli są zgodne z prawem w ciągu:

1) 3 miesięcy - w odniesieniu do układu ponadzakładowego,

2) 1 miesiąca - w odniesieniu do układu zakładowego,

od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez jedną ze stron układu.

Krok 5.

Powiadamiamy pracowników o wejściu w życie zmian układu. Zmiany te wchodzą w życie w terminie określonym w protokole dodatkowym, nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania.

Krok 6.

Dostarczamy zakładowym organizacjom związkowym niezbędną liczbę egzemplarzy protokołów dodatkowych.

Jeśli w instytucji kultury nie funkcjonuje układ zbiorowy pracy, przedłużony okres rozliczeniowy wprowadza się w drodze porozumienia zawartego z pracownikami. Choć przepisy ustawy nie nakazują wprost zawarcia porozumienia w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy w formie pisemnej, forma ta jest wskazana do celów dowodowych.

Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39015 )
Array ( [docId] => 39015 )