Konflikt w instytucji kultury – co z dyrektorem

Autor: Michał Culepa
Data: 23-11-2016 r.

Sama sytuacja konfliktowa w instytucji kultury nie daje prawa organizatorowi do odwołania dyrektora – chyba że łączy się z nią naruszenie prawa przez dyrektora albo naruszenie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury

Zamknięty katalog przyczyn odwołania dyrektora instytucji kultury nie daje bezpośrednio możliwości odwołania go, w sytuacji gdy w placówce powstaje sytuacja konfliktowa, np. gdy zespół pracowników nie zgadza się z polityką dyrektora, ale ten dyrektor jest wysoko oceniany przez samego organizatora, który uznaje, że właśnie ta osoba może zajmować kierownicze stanowisko. Jeżeli więc dochodzi do sytuacji spornej, a dyrektor nie łamie przepisów prawa ani umowy dotyczącej zarządzania i funkcjonowania instytucji, wówczas odwołanie nie jest możliwe.

Podobnie nie jest możliwe odwołanie z powodu np. utraty zaufania organizatora z powodu wywołania przez dyrektora sytuacji konfliktowej. Kategoria „utraty zaufania” jako przyczyny odwołania jest wyłączona z katalogu i nie może być stosowana jako podstawa odwołania, co wskazał WSA w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z 27 października 2015 r. (sygn. akt III SA/Kr 655/15).

Jeżeli jednak podłożem konfliktu jest wykazane naruszenie przepisów prawa przez dyrektora, wówczas pojawia się podstawa do odwołania dyrektora. Naruszenie to nie musi zresztą mieć charakteru czynu zabronionego (przestępstwa czy wykroczenia). Może być to naruszenie norm pracowniczych lub cywilnoprawnych, nie tylko norm powszechnie obowiązujących, ale i zakładowych (regulaminów, czy układów zbiorowych). Nie ma też znaczenia stopień naruszenia.

Tym samym prawidłowy tryb postępowania organizatora powinien być następujący:

  • zasięgnięcie stosownych opinii, przy czym przy przekazywaniu informacji o planowanym odwołaniu, należy podać jedną z powyższych przyczyn,
  • złożenie odwołania na piśmie dyrektorowi, z podaniem jednej wskazanych przyczyn.
Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39755 )
Array ( [docId] => 39755 )