Nagroda roczna dla dyrektora – kto może ją przyznać

Data: 18-03-2016 r.

Nagrodę roczną, warunki i tryb jej przyznawania powinno określać zarządzenie organu organizatora instytucji kultury – w tym wypadku burmistrza lub prezydenta miasta jeżeli organizatorem biblioteki i centrum kultury jest miasto (czyli jednostka samorządowa). Organem przyznającym nagrodę może być zasadniczo burmistrz lub prezydent miasta.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy kominowej (ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. z 2013 r. poz. 254 ze zm.) nagrodę roczną dla kierowników samorządowych lub państwowych osób prawnych, przyznaje właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego. Natomiast w myśl art. 9 ust. 1–2 uodk jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym, a prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

W związku z powyższym należy uznać, że nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury powinien przyznać organizator – jeżeli mamy tu do czynienia z miejskim centrum kultury lub miejską biblioteką, to organizatorem w tym wypadku jest jednostka samorządowa czyli miasto. Natomiast organem kierującym tą jednostką – zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) jest burmistrz lub prezydent miasta. Jednakże szczegółowy tryb przyznawania nagród rocznych dla dyrektorów instytucji samorządowych powinien być określony w zarządzeniu burmistrza lub prezydenta miasta o którym mowa w art. 10 ust. 8 ustawy kominowej. Tym samym to wskazane zarządzenie powinno decydować, kto powinien złożyć wniosek, w jakim trybie i w jakich terminach.

Zaś samą nagrodę roczną może przyznać burmistrz (prezydent miasta) – chyba że co innego wynika ze wskazanego zarządzenia. Fakt sprawowania nadzoru nie musi oznaczać, że organ, czy jednostka nadzorująca, jest upoważniona do przyznawania tych nagród rocznych. Nie jest natomiast wykluczone, że w zarządzeniu wskazanym wyżej, spełniają one pewne czynności (np. opiniują wniosek albo nawet go składają). Powinno to być jednak określone w przepisach wspomnianego zarządzenia burmistrza lub prezydenta miasta.

Michał Culepa, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38772 )
Array ( [docId] => 38772 )


Array ( [docId] => 38772 )