Postawienie środka trwałego w stan likwidacji należy udokumentować

Data: 18-03-2016 r.

Środki trwałe z biegiem czasu ulegają zużyciu albo zniszczeniu w toku normalnej działalności lub w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar). Jeśli środek trwały nie nadaje się do dalszego używania, instytucja kultury powinna dokonać jego likwidacji. Koszty odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W procesie likwidacji środka trwałego występują zasadniczo dwa zdarzenia:

 
  • postawienie środka trwałego w stan likwidacji,
  • fizyczna likwidacja środka trwałego.

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji instytucja kultury musi udokumentować. Służy do tego dokument LT – likwidacja środka trwałego. Dokument ten jest podstawą do wyksięgowania środka trwałego z ewidencji bilansowej oraz ujęcia go w ewidencji pozabilansowej do czasu fizycznej likwidacji (np. utylizacji, rozbiórki). Instytucja kultury, wyodrębniając konto pozabilansowe, sama nadaje mu odpowiedni numer, np. 910 „Środki trwałe w likwidacji”.

Jeśli środek trwały do momentu likwidacji nie został całkowicie zamortyzowany, to instytucja kultury przestaje go amortyzować. Amortyzację środka trwałego kończy się między innymi nie później niż z chwilą przeznaczenia środka trwałego do likwidacji (art. 32 ust. 1 uor). Instytucja kultury powinna zatem dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu, w którym wystawiono dokument likwidacji.

Przykład:

Instytucja kultury podjęła decyzję o likwidacji środka trwałego o wartości początkowej 15.000 zł i dotychczasowym umorzeniu 13.000 zł. Fizyczną likwidację zlecono firmie utylizującej. Ewidencja księgowa likwidacji środka trwałego i jego utylizacji będzie przebiegała następująco:

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji

Wn 070 „Umorzenie środków trwałych” – 13.000 zł

Wn 760 „Pozostałe koszty operacyjne” – 15.000 zł – 13.000 zł = 2.000 zł

Ma 010 „Środki trwałe” – 15.000 zł

Ewidencja pozabilansowa środka trwałego

Wn 910 „Środki trwałe w likwidacji” 15.000 zł

Wydanie środka trwałego firmie utylizacyjnej

Ma 910 „Środki trwałe w likwidacji” 15.000 zł

Faktura za utylizację środka trwałego

Wn 402 „Usługi obce”

Wn 221 „VAT naliczony”

Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”

Zapłata za utylizację środków trwałych

Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”

Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Ewa Ostapowicz, ekonomistka, specjalista w zakresie rachunkowości, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38771 )
Array ( [docId] => 38771 )