Postawienie środka trwałego w stan likwidacji należy udokumentować

Data: 18-03-2016 r.

Środki trwałe z biegiem czasu ulegają zużyciu albo zniszczeniu w toku normalnej działalności lub w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar). Jeśli środek trwały nie nadaje się do dalszego używania, instytucja kultury powinna dokonać jego likwidacji. Koszty odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W procesie likwidacji środka trwałego występują zasadniczo dwa zdarzenia:

 • postawienie środka trwałego w stan likwidacji,
 • fizyczna likwidacja środka trwałego.

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji instytucja kultury musi udokumentować. Służy do tego dokument LT – likwidacja środka trwałego. Dokument ten jest podstawą do wyksięgowania środka trwałego z ewidencji bilansowej oraz ujęcia go w ewidencji pozabilansowej do czasu fizycznej likwidacji (np. utylizacji, rozbiórki). Instytucja kultury, wyodrębniając konto pozabilansowe, sama nadaje mu odpowiedni numer, np. 910 „Środki trwałe w likwidacji”.

Jeśli środek trwały do momentu likwidacji nie został całkowicie zamortyzowany, to instytucja kultury przestaje go amortyzować. Amortyzację środka trwałego kończy się między innymi nie później niż z chwilą przeznaczenia środka trwałego do likwidacji (art. 32 ust. 1 uor). Instytucja kultury powinna zatem dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu, w którym wystawiono dokument likwidacji.

Przykład:

Instytucja kultury podjęła decyzję o likwidacji środka trwałego o wartości początkowej 15.000 zł i dotychczasowym umorzeniu 13.000 zł. Fizyczną likwidację zlecono firmie utylizującej. Ewidencja księgowa likwidacji środka trwałego i jego utylizacji będzie przebiegała następująco:

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji

Wn 070 „Umorzenie środków trwałych” – 13.000 zł

Wn 760 „Pozostałe koszty operacyjne” – 15.000 zł – 13.000 zł = 2.000 zł

Ma 010 „Środki trwałe” – 15.000 zł

Ewidencja pozabilansowa środka trwałego

Wn 910 „Środki trwałe w likwidacji” 15.000 zł

Wydanie środka trwałego firmie utylizacyjnej

Ma 910 „Środki trwałe w likwidacji” 15.000 zł

Faktura za utylizację środka trwałego

Wn 402 „Usługi obce”

Wn 221 „VAT naliczony”

Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”

Zapłata za utylizację środków trwałych

Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”

Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Ewa Ostapowicz, ekonomistka, specjalista w zakresie rachunkowości, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38771 )
Array ( [docId] => 38771 )


Array ( [docId] => 38771 )