Jakie są warunki udzielania urlopu ojcowskiego

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 31-08-2012 r.

Urlop ojcowski jest uprawnieniem wprowadzonym do Kodeksu pracy stosunkowo niedawno. Początkowo jego wymiar wynosił tydzień, lecz od stycznia bieżącego roku urlop ojcowski przysługuje przez okres 2 tygodni.

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, w wymiarze wskazanym powyżej, ale nie dłużej niż:

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia,
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Warunkiem udzielenia urlopu ojcowskiego jest złożenie przez pracownika pisemnego

wniosku w tym przedmiocie, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego jest dla pracodawcy wiążący, zarówno jeśli chodzi o samo udzielenie tego urlopu, jak i wskazany termin.

Ważne jest, że urlopu ojcowskiego nie można dzielić i wykorzystać na przykład w dwóch terminach. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego musi obejmować cały ten urlop. Wyjątek od wskazanej zasady stanowi sytuacja, gdy pracownik nie może skorzystać z całego urlopu z powodu osiągnięcia przez dziecko określonego wieku, stanowiącego pułap do kiedy urlop ojcowski można wykorzystać.

 

W trakcie przebywania pracownika na urlopie ojcowskim, zachowuje on prawo m.in. do:

  • szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy,
  • bezwzględnie wiążącego wyboru roszczenia w razie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy w razie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26656 )
Array ( [docId] => 26656 )