Urlop macierzyński na działalności gospodarczej

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 16-08-2012 r.

Samozatrudnienie, czyli prowadzenie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej na własny rachunek i na własne ryzyko, jest obecnie bardzo popularnym zjawiskiem. Niewątpliwie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma swoje wady i zalety. Jedną z wad jest to, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą nie przysługuje urlop macierzyński.

Zasadniczą rzeczą jest, że osobie, która prowadzi działalność gospodarczą nie przysługują uprawnienia do korzystania z urlopów pracowniczych, przewidzianych przepisami Kodeksu pracy, a co za tym idzie, nie będzie miała także prawa do urlopu macierzyńskiego. Nie oznacza to jednakże, że żadne świadczenia przedsiębiorczej mamie się nie należą.

Zasiłek macierzyński, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli opłaca ona dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Wówczas, w momencie pojawienia się na świecie dziecka, osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzyma z ZUS- u zasiłek przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest zależna od wysokości zadeklarowanego przez przedsiębiorcę przychodu, który stanowi podstawę obliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Punktem wyjścia do obliczenia wysokości należnego świadczenia jest średnia wartość, z ostatnich 12 miesięcy, zadeklarowanego przychodu, kiedy to przedsiębiorca uiszczał składki na ubezpieczenie chorobowe. Natomiast w sytuacji, gdy ubezpieczenie chorobowe było opłacane przez czas krótszy niż rok, podstawę określenia wysokości zasiłku stanowi okres faktycznego opłacania składek, ale przez okres nie krótszy niż miesiąc.

Istotne jest, że w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego można prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury VAT. Należy także pamiętać o opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast nie istnieje konieczność opłacania pozostałych składek ZUS-u.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26645 )
Array ( [docId] => 26645 )