Ile dodatkowego urlopu może dostać pracownica po porodzie

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 14-08-2012 r.

Każda pracownica, która w okresie zatrudnienia urodziła dziecko, korzysta z urlopu macierzyńskiego, w wymiarze stosownym do liczby urodzonych dzieci. W trakcie urlopu macierzyńskiego matka powraca do sił po porodzie oraz opiekuje się nowonarodzonym dzieckiem. Ten szczególny dla każdej kobiety czas może zostać „przedłużony” poprzez skorzystanie przez pracownicę z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest zależny od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Może więc on wynosić:

  • w latach 2012 i 2013 - do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz do 6 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka,
  • od 2014 roku - do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz do 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

Urlop macierzyński w dodatkowym wymiarze jest udzielany pracownicy bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, a więc nie może być przerwy między korzystaniem przez pracownicę z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Pracownica powinna złożyć w tym przedmiocie pisemny wniosek, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Pracownica, która korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego podlega ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy na takich samych zasadach jak pracownica będąca w ciąży.

Szczególnym uprawnieniem przysługującym pracownicy, która korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jest możliwość złożenia przez nią wniosku o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który jest dla pracodawcy wiążący.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26643 )
Array ( [docId] => 26643 )