Obniżony etat zamiast urlopu wychowawczego chroni od dnia złożenia wniosku

Autor: Małgorzata Lenarczyk-Brachet
Data: 23-05-2014 r.

Osoba uprawniona do urlopu wychowawczego może zamiast korzystania z niego złożyć pracodawcy wniosek o obniżony etat. Pracodawca musi uwzględnić taki wniosek. Mało tego, pracownik jest wówczas chroniony przed wypowiedzeniem przez cały okres zwolnienia – lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku.

Pracownik, który zamiast korzystania z urlopu wychowawczego korzysta tylko z obniżenia wymiaru czasu pracy, jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy takiego pracownika jest taka sama, jak w przypadku pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego. Ustawodawca ograniczył jednak w takiej sytuacji wymiar okresu ochronnego. Przepisy Kodeksu pracy w tym zakresie należy interpretować dosłownie, tzn. że pracownica jest chroniona przed rozwiązaniem umowy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czas pracy, ale nie dłużej niż przez maksymalnie 12 miesięcy od złożenia wniosku.

Przykład:

Pracownica od kwietnia 2014 r ma na swój wniosek obniżony etat zamiast korzystania z urlopu wychowawczego. Wniosek złożyła jednak już w grudniu 2013. Pracownica jest chroniona nie dłużej niż do grudnia 2014 roku.

Z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym (oraz podlegającą ochronie z tytułu obniżonego etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego) można rozwiązać umowę tylko w przypadku likwidacji zakładu pracy lub jego upadłości lub bez wypowiedzenia z jej winy. Z orzecznictwa wynika również, że można ją także zwolnić z przyczyn niedotyczących pracownika na zasadach określonych w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych np. z powodu:

wypłacając jej z tego tytułu odprawę.

Małgorzata Lenarczyk-Brachet

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34927 )
Array ( [docId] => 34927 )