Ochrona przed wypowiedzeniem na urlopie wychowawczym

Data: 28-11-2013 r.

W okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego (czyli na dwa tygodnie przed rozpoczęciem takiego urlopu) do dnia zakończenia korzystania z urlopu pracownika jest chroniony. Pracodawca nie może w tym czasie wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w okresie od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu jest dopuszczalne tylko (art. 1861 § 1 Kodeksu pracy):

  • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,

  • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy),

  • za porozumieniem stron.

Przy zwolnieniach grupowych nie ma szczególnej ochrony…

Ponadto, jeżeli pracodawca zatrudnia 20 i więcej pracowników może również wypowiedzieć pracownikowi w tym czasie umowę o pracę z przyczyn go niedotyczących (np. z powodu likwidacji stanowiska pracy, reorganizacji) na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 5 ust. 1 ustawy).

…podobnie przy zwolnieniach indywidualnych

Również w razie zwolnień indywidualnych można wypowiedzieć umowę pracownikowi korzystającemu z urlopu wychowawczego, ale pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu(art. 10 ust. 1 i 2 powołanej ustawy). Oczywiście jeżeli w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, albo też działa, ale nie reprezentuje ona pracownika korzystającego z urlopu – ten warunek pracodawcy nie obowiązuje.

Zatem od dnia złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może:

  • wręczyć pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę (chyba, że z przyczyn niedotyczących pracownika, na zasadach określonych w ustawie o zwolnieniach grupowych, między innymi pod warunkiem, że zatrudnia 20 i więcej pracowników),

  • rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej nieobecności pracownika w pracy spowodowanej najczęściej chorobą (czyli z przyczyn określonych w art. 53 Kodeksu pracy).

Rozwiązanie umowy jest natomiast dopuszczalne:

  • bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy),

  • na mocy porozumienia stron oraz

  • w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracownika.

Bożena Lenart


Zobacz także:


Wzory niezbędnych dokumentów związanych z udzielaniem urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych publikujemy w poradniku Dokumentacja kadrowa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33294 )
Array ( [docId] => 33294 )