Więcej części urlopu wychowawczego

Data: 16-10-2013 r.

Możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na 5 części, wydłużenie okresu, w jakim rodzice mogą wspólnie przebywać na urlopie oraz wyodrębnienie z ogólnego wymiaru miesiąca urlopu wychowawczego zarezerwowanego dla każdego z rodziców – to zmiany, jakie obowiązują od 1 października 2013 r.

Od 1 października 2013 r. obowiązują nowe zasady udzielania urlopów wychowawczych, wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy z 26 lipca 2013 r.

36 miesięcy urlopu wychowawczego

Zmiany, jakie wprowadzono w urlopach wychowawczych nie dotyczą, co do zasady, jego wymiaru. Przysługuje on bowiem w wymiarze 36 miesięcy (do 30 września 2013 r. – jego wymiar był określony na 3 lata). Jednak co ważne z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego pracownik – jeden z rodziców dziecka – może wykorzystać tylko 35 miesięcy, miesiąc urlopu jest bowiem „zarezerwowany” dla drugiego z nich.

Podział na więcej części i dłużej

Przepisy obowiązujące od 1 października 2013 r. przewidują nowe zasady korzystania z urlopu wychowawczego. Oprócz tego, że rodzice mogą teraz z niego korzystać jednocześnie przez 4 miesiące (przed zmianą przepisów 3 miesiące), urlop można podzielić na 5 części (poprzednio były 4 części).

W myśl przepisów przejściowych rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy do dnia wejścia w życie ustawy korzystali z urlopu wychowawczego na dane dziecko w częściach, od dnia wejścia w życie ustawy mają prawo do wykorzystania takiego urlopu w liczbie części stanowiącej różnicę między liczbą części przed i po zmianie przepisów.

Ponadto, dzięki obowiązującej od kilku miesięcy zmianie, pracownik może wykorzystać ostatnią, piątą część urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 5. roku życia.

Urlop wychowawczy nie obniża wypoczynkowego

Od 1 października 2103 r. obowiązują nowe, korzystniejsze dla pracowników, zasady obliczania urlopu wypoczynkowego w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego. Zgodnie z nimi pracownik, który przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego w danym roku nabył prawo do urlopu wypoczynkowego i powraca do pracy w tym samym roku, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26719 )
Array ( [docId] => 26719 )