Wspólne korzystanie z urlopu wychowawczego skraca jego ogólny wymiar

Data: 27-11-2013 r.

Od 1 października 2013 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca zmiany w przepisach dotyczących urlopu wychowawczego. Dzięki niej rodzice mogą dłużej, bo przez 4 miesiące, korzystać z tego urlopu równocześnie.

Zgodnie z nowymi regulacjami wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy, przy czym każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z powyższego wymiaru. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka nieprzenaszalnej części urlopu.

Jeżeli matka dziecka wystąpi o urlop wychowawczy, będzie mogła skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy tego urlopu. Pozostały miesiąc urlopu wychowawczego należy bowiem do ojca dziecka. Pracownik nie ma obowiązku wykorzystania części urlopu wychowawczego pozostawionego do jego wyłącznej dyspozycji, ale nie może też przenieść tego uprawnienia na matkę dziecka. Jeżeli więc pracownik-ojciec nie skorzysta z pozostałego miesiąca urlopu, ta część urlopu przepadnie.

Pełne 36 miesięcy urlopu dla samotnych opiekunów

Odmiennie uregulowano sytuację rodziców/opiekunów wychowujących samotnie dziecko. Zgodnie z nowymi przepisami rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,

  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Także w sytuacji, gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy.

Razem na urlopie przez maksymalnie 4 miesiące

Nowe przepisy wydłużyły okres, w którym oboje rodzice/opiekunowie mogą w tym samym czasie przebywać na urlopie wychowawczym oraz zwiększyły liczbę części, na jakie można podzielić ten urlop. Od 1 października 2013 r. rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy, a sam urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

Przykład: Oboje rodzice dziecka korzystają jednocześnie z urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze 4 miesięcy. Do wykorzystania pozostanie im jeszcze 28 miesięcy tego urlopu. W takiej sytuacji, jeden rodzic może więc skorzystać maksymalnie z 32 miesięcy urlopu wychowawczego (36 miesięcy – 4 miesiące).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33293 )
Array ( [docId] => 33293 )