Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia

Data: 30-01-2013 r.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Należy w niej wskazać tylko normę dobową i tygodniową czasu pracy. Nie wpisuje się natomiast konkretnych dni i godzin pracy.

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, tzw. informację o warunkach zatrudnienia. W informacji pracodawca nie ma jednak obowiązku podawać konkretnego rozkładu czasu pracy.

Zgodnie z przepisami zawiera się w niej wyłącznie informację o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Normy te są stałe dla większości pracowników i wynikają z Kodeksu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym co do zasady 4 miesięcy. Normy te obowiązują także pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie i taką informację należy zawrzeć w przekazywanym pracownikowi dokumencie.

Rozkład i system czasu pracy to różne pojęcia

Systemy czasu pracy określają przepisy, np. podstawowy system czasu pracy, równoważny, praca w ruchu ciągłym. W podstawowym systemie czasu pracy pracodawca ma obowiązek planować pracę przez nie więcej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. W systemie równoważnym – dobowy wymiar czasu jest przedłużony do 12 godzin (czasem także do 16 lub nawet 24). Nie zmienia to jednak faktu, iż nawet dla tego pracownika norma czasu pracy to cały czas 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu (przeciętnie).

Rozkład czasu pracy to konkretnie rozpisane godziny rozpoczynania i kończenia pracy w danym dniu, tygodniu czy w skali całego okresu rozliczeniowego.

Podstawa prawna:

  • art. 29 § 3, art. 1041 §1 pkt 2, art. 129 § 1, art. 135 § 1, art. 138 § 1, art. 142 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Katarzyna Tryniszewska, adwokat, specjalista prawa pracy
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26762 )
Array ( [docId] => 26762 )