Do pensji za urlop nie zawsze wlicza się nadgodziny średniotygodniowe

Autor: Joanna Kaleta
Data: 02-04-2014 r.

Wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia urlopowego tylko w okresach rozliczeniowych nie dłuższych niż 1 miesiąc. Nadgodzin średniotygodniowych za dłuższy okres się nie uwzględnia.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dobowe należy wypłacać razem z pensją za miesiąc ich powstania (chyba, że ma być za nie udzielony czas wolny). Dlatego są składnikiem przysługującym zawsze za okres nie dłuższy niż miesiąc, a więc wchodzą do podstawy wynagrodzenia za urlop. Inaczej może być jednak w przypadku tzw. nadgodzin średniotygodniowych.

 

W przypadku składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty tych składników. Przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Oznacza to, że w odniesieniu do pracowników objętych dłuższym niż miesięczny okresem rozliczeniowym do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego nie wlicza się dodatku z tytułu godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (czyli nadgodzin średniotygodniowych). To bowiem składnik wynagrodzenia za okres dłuższy niż miesiąc. Natomiast wynagrodzenie z dodatkiem za nadgodziny średniotygodniowe pracowników zatrudnionych w miesięcznym okresie rozliczeniowym będzie wliczane do podstawy. Jest to pewna nierówność, ale tak stanowią przepisy.

Przykład:

Przejście na dłuższy okres rozliczeniowy a wynagrodzenie urlopowe

Pracownik miał miesięczny okres rozliczeniowy. W styczniu 2014 roku wypracował 8 nadgodzin średniotygodniowych. Od 1 lutego 2014 r. przeszedł na 2-miesięczny okres rozliczeniowy. Z końcem okresu rozliczeniowego (31 marca) powstało 6 nadgodzin średniotygodniowych. Pracownik poszedł na urlop w kwietniu. Obliczając wynagrodzenie urlopowe, wcale nie uwzględnia się wynagrodzenia za nadgodziny średniotygodniowe. Przysługuje ono już bowiem za okresy dłuższe niż miesiąc. Nie ma przy tym znaczenia, że we fragmencie okresu, z którego składniki zmienne byłyby obliczane (czyli w styczniu), był to jeszcze składnik miesięczny. Liczy się moment obliczania wynagrodzenia urlopowego.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34563 )
Array ( [docId] => 34563 )