Miejsce pracy z umowy o pracę decyduje o granicach delegacji

Autor: Marek Rotkiewicz
Data: 01-12-2014 r.

Strony same decydują o tym, jak określą miejsce pracy w umowie o pracę. Nie mają tu jednak pełnej dowolności. W zawodach mobilnych miejsce pracy określa się jako pewien obszar, w pozostałych – konkretny adres. Poza tym odrębne zasady dotyczą kierowców – dla nich delegacją będzie każdy wyjazd poza siedzibę firmy.

Jeśli pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe w innym miejscu, niż określone w umowie o pracę, oznacza to, że odbywa podróż służbową – czyli przebywa w delegacji (art. 775 Kodeksu pracy). Taki pracownik uzyskuje prawo do dodatkowych świadczeń, które mają zrekompensować mu wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.

Delegacja wystąpi zatem tylko wówczas, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • pracownik wykonuje zadania służbowe (wszystko jedno czy w harmonogramowych godzinach pracy, czy poza tymi godzinami) i jednocześnie
  • odbywa się to poza miejscem pracy wskazanym w umowie o pracę.

Pracownik powinien wykonywać pracę w miejscu pracy wskazanym w jego umowie o pracę. Poza tak określone miejsce może zostać delegowany tylko na zasadach podróży służbowej.

Nie wskazano miejsca pracy – siedziba przedsiębiorstwa

W umowie o pracę należy obowiązkowo wskazać miejsce pracy. Jednak w razie braku jego określenia miejscem pracy będzie siedziba pracodawcy. W tym przypadku bowiem odpowiednie zastosowanie ma art. 454 § 2 Kodeksu cywilnego, według którego o miejscu wykonywania zobowiązania mającego związek z przedsiębiorstwem (zakładem pracy) rozstrzyga miejsce, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Sposób zapisania miejsca pracy w umowie

Skoro o miejscu pracy decydują strony w umowie, to w praktyce same wyznaczają tym samym granice delegacji. Nie mają jednak pełnej dowolności. Miejsce pracy należy bowiem wskazać w taki sposób, aby w pełni odzwierciedlić punkt lub rejon, w którym pracownik będzie zwykle wykonywał polecone mu obowiązki.

Wiele zależy tu od zajmowanego przez pracownika stanowiska czy wykonywanej przez niego pracy. Inaczej należy wskazać miejsce pracy pracownika biurowego, który pracuje stale w tym samym punkcie, np. w siedzibie pracodawcy, a inaczej pracownika zatrudnionego na stanowisku np. serwisanta, wykonującego naprawy gwarancyjne w domach klientów.

Marek Rotkiewicz, Monika Wacikowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36116 )
Array ( [docId] => 36116 )


Array ( [docId] => 36116 )