Nawet zlikwidowany fundusz socjalny wciąż istnieje

Autor: Anna Martuszewicz
Data: 12-09-2014 r.

Z końcem września należy odprowadzić drugą ratę odpisu na fundusz socjalny w 2014 roku. Pojawia się jednak problem, co z odpisem, w przypadku gdy ZFŚS zlikwidowano w połowie roku. Najlepiej więc takiej likwidacji dokonywać na przełomie lat kalendarzowych.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty może zrezygnować z tworzenia funduszu socjalnego w dowolnymi miesiącu roku. Musi jednak uzyskać na to zgodę związków lub – w razie ich braku – przedstawiciela pracowników wyłonionego w sposób przyjęty w zakładzie. Ponadto niezbędny jest zapis o takiej rezygnacji zamieszczony w układzie zbiorowym pracy, a w razie jego braku – w regulaminie wynagradzania. Zmiana wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie (a w przypadku układu zbiorowego – najwcześniej z dniem zarejestrowania). Z tym, że fundusz socjalny może być oczywiście zlikwidowany w późniejszej dacie – np. zmiana regulaminu wynagradzania wchodzi w życie 15 września, ale rezygnacja z ZFŚS następuje od 1 października. Jednak rezygnacja z funduszu w innym czasie  niż na przełomie roku może powodować pewne problemy.

Przepisy nie regulują natomiast sytuacji odwrotnej, tj. ponownego tworzenia funduszu niegdyś zlikwidowanego. Należy jednak przyjąć, że sposób postępowania będzie analogiczny. W takim przypadku mogą również powstać identyczne wątpliwości jak te, które się wiążą z likwidacją funduszu w trakcie roku kalendarzowego.

Przepisy nie precyzują, w jaki sposób naliczać fundusz za dany rok, w przypadku  gdy w trakcie roku zrezygnowano z działalności socjalnej. Należy jednak przyjąć, że wówczas ustala się odpis należny za dany rok kalendarzowy, a następnie obniża go proporcjonalnie do okresu, w którym fundusz działał.

Przykład:

Odpis proporcjonalny

Pracodawca rezygnuje z tworzenia funduszu od 1 października 2014 r. Powinien więc na konto funduszu odprowadzić 9/12 rocznego odpisu.

Sprawa komplikuje się, jeżeli do zmiany dochodzi w trakcie miesiąca kalendarzowego. Za najlepsze wyjście należy wówczas uznać rozliczenie na bazie liczby dni w okresie, w którym fundusz był tworzony. Dlatego jeśli już pracodawca musi zlikwidować lub wprowadzić fundusz w trakcie roku kalendarzowego, najlepiej niech zrobi to z pierwszym dniem miesiąca.

Anna Martuszewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35697 )
Array ( [docId] => 35697 )


Array ( [docId] => 35697 )