Nieterminowa wypłata wynagrodzenia a zbyt szybkie rozwiązanie umowy

Data: 31-01-2014 r.

W razie naruszenia przez pracodawcę obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę usprawiedliwione jest zastosowanie przez pracownika niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę. Naruszenie musi być jednak przez pracodawcę już dokonane.

Tego, czy pracodawca naruszył swój obowiązek terminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę nie można logicznie stwierdzić przed ustalonym w zakładzie terminem jego spełnienia.

 

Taki wniosek wynika z wyroku SN z 15 września 2011 r. (II PK 69/11). Otóż pracodawca Marzeny K. zobowiązany był wypłacać pracownikom wynagrodzenie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Jednak 30 września 2008 r. rano wypłacił Marzenie K. tylko niewielką część pensji za wrzesień.

W związku z tym, w ciągu tego dnia (w południe) pracownica rozwiązała umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego obowiązków (w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy).

Dnia 7 października 2008 r. Marzena K. otrzymała resztę wynagrodzenia za wrzesień 2008 r. Wówczas pracodawca zażądał od pracownicy przed sądem 12 tys. zł tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Sądy pracy obu instancji uwzględniły to żądanie, dlatego pracownica wniosła skargę do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy częściowo przyznał rację pracownicy i nakazał ponowne rozpatrzenie sporu. SN stwierdził, że niewypłacenie pensji w terminie stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków względem pracownika. Daje mu to więc prawo do zwolnienia się bez wypowiedzenia (i żądania odszkodowania od pracodawcy). W tym wypadku pracownica „pospieszyła się” jednak z rozwiązaniem umowy o pracę – gdyż złożyła je jeszcze przed upływem terminu wypłaty. Nie czekała bowiem na koniec dnia 30 września. Pracodawca mógł więc żądać od niej odszkodowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33311 )
Array ( [docId] => 33311 )