Regulamin wynagradzania to nie powielenie przepisów

Autor: Bożena Lenart
Data: 03-12-2015 r.

W jednym z wyroków (sygn. akt II PK 157/13) Sąd Najwyższy stwierdził, że nie wolno pomijać postanowień regulaminu wynagradzania nawet wtedy, gdy wydają się one niejasne lub wewnętrznie sprzeczne. Regulamin wynagradzania – jeżeli jest prawidłowo ogłoszony – stanowi obowiązujące prawo i jest stosowany przed ustawą. Lepiej jednak uniknąć kłopotów i zawczasu zadbać o precyzyjne zapisy w regulaminie – w przeciwnym razie ich wykładni dokona sąd. 

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy pracownicy są uprawnieni różnych dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (po spełnieniu warunków uprawniających do ich otrzymania) – np.: dodatku za pracę nadliczbową oraz w porze nocnej, wynagrodzenia za czas przestoju, wynagrodzenia chorobowego, odprawy emerytalno-rentowej.

Świadczenia gwarantowane przez Kodeks pracy - poza regulaminem

 

Niektórzy pracodawcy zamieszczają w regulaminach wynagradzania te przepisy Kodeksu pracy (a także innych ustaw i rozporządzeń), z których wynika prawo pracownika do określonych dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń. Z prawnego punktu widzenia nie ma takiej konieczności. Dodatki i świadczenia te przysługują pracownikom – po spełnieniu przesłanek do ich otrzymania – z mocy przepisów Kodeksu pracy (innych ustaw i rozporządzeń). Natomiast z praktycznego punktu widzenia wręcz nie jest to dla pracodawcy korzystne.

Ewentualna zmiana przepisów wymusi zmianę regulaminu

Jeżeli pracodawca zdecyduje się wpisać do regulaminu wynagradzania przepisy Kodeksu pracy, a następnie przepisy te ulegną zmianie, to: gdy przepisy kodeksowe zmienią się na niekorzyść pracowników – nadal będą ich dotyczyć postanowienia regulaminu wynagradzania (które będą wówczas bardziej korzystne od przepisów Kodeksu pracy), kiedy przepisy kodeksowe zmienią się na korzyść pracowników – będą ich dotyczyć nowe przepisy kodeksowe (jako korzystniejsze od postanowień regulaminu wynagradzania).

Bożena Lenart, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38145 )
Array ( [docId] => 38145 )