Wydanie świadectwa pracy przed terminem na prośbę pracownika

Data: 20-11-2012 r.

W przypadku rozwiązywania umów na czas określony pracodawca musi czasem wydać świadectwo pracy przed upływem 24-miesięcznego terminu. Dzieje się tak na przykład w przypadku gdy o taki dokument poprosi go pracownik.

W przypadku rozwiązania:

  • umowy o pracę na okres próbny,
  • umowy o pracę na czas określony lub
  • umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,

pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Nie zawsze można jednak z wydaniem świadectwa pracy przy umowie na czas określony czekać ustawowe 24 miesiące. Wyjątkiem od tej zasady jest żądanie pracownika o wcześniejsze wydanie świadectwa pracy.

Pracownik może bowiem w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy:

  • w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy).

Przykład:

Dnia 1 kwietnia 2011 r. strony zawarły umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 1,5 roku - od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Pracownik we wrześniu 2012 r. wystąpił do pracodawcy z żądaniem o wydanie świadectwa pracy potwierdzającego okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo w terminie 7 dni. Jeśli jednak wydanie świadectw pracy pracownikowi (lub osobie przez niego upoważnionej) w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca ma dodatkowe 7 dni na przekazanie świadectwa pocztą lub doręczenie go w inny sposób.

  • dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy

Przykład:

Dnia 1 kwietnia 2011 r. strony zawarły umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 1,5 roku - od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Co do zasady, obowiązek wydania świadectwa pracy, potwierdzającego oba okresy zatrudnienia, powstaje dopiero w dniu upływu 24-miesięcznego terminu liczonego od dnia zawarcia pierwszej z umów, czyli 31 marca 2013 r. Jednak pracownik zażądał wydania świadectwa pracy za oba okresy zatrudnienia w dniu zakończeniu drugiej umowy (31 grudnia 2012 r.). W tym przypadku również pracodawca musi spełnić żądanie pracownika i wydać świadectwo w terminie 7 dni.

Podstawa prawna:

  • art. 97 § 11–13 Kodeksu pracy,
  • art. 2, 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181).

Konsultacja: Monika Frączek

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26751 )
Array ( [docId] => 26751 )