Na nałożenie kary porządkowej jest mało czasu

Data: 10-06-2013 r.

Pracodawca powinien wręczyć pracownikowi zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej w ciągu 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Nieobecność pracownika w pracy, już po jego wysłuchaniu, nie wpływa na zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

W procesie nakładania kary porządkowej można wyróżnić 3 etapy postępowania:

  • powzięcie wiadomości o naruszeniu oraz wysłuchanie pracownika,
  • podjęcie przez pracodawcę decyzji o zastosowaniu kary,
  • zawiadomienie pracownika o jej zastosowaniu.

Zgodnie z poglądami ekspertów, dopiero przy wypełnieniu wszystkich 3 etapów można mówić o zastosowaniu w stosunku do pracownika kary porządkowej.

Możliwość ukarania pracownika jest ograniczona poprzez wyznaczenie terminów, w trakcie których pracodawca może nałożyć karę. A więc kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od tego naruszenia.

W czasie 2 tygodni pracownik powinien mieć możliwość przedstawienia swoich racji, czyli powinien zostać wysłuchany przez pracodawcę. Gdyby w tym czasie pracownik był nieobecny w zakładzie pracy i nie mógł być wysłuchany, ten 2-tygodniowy termin nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy.

Zawiadomienie pracownika o zastosowaniu kary upomnienia powinno być wyrażone na piśmie, ze wskazaniem rodzaju naruszonych obowiązków, daty dopuszczenia się naruszenia oraz pouczeniu o prawie wniesienia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Dlatego też, jeżeli pracownik pozostaje nieobecny w pracy, np. wskutek choroby, pracodawca niezwłocznie po podjęciu decyzji powinien przesłać pracownikowi to zawiadomienie na wskazany w aktach osobowych adres domowy.

Dla celów dowodowych najlepiej uczynić to wysyłając zawiadomienie za potwierdzeniem odbioru, aby wykazać, iż ukaranie nastąpiło w ciągu 2 tygodni od powzięcia wiadomości. Nawet jeśli pracownik nie będzie chciał odebrać pisma, należy uznać, iż pracodawca spełnił swój obowiązek.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Pracownik powinien mieć możliwość zapoznania się z zawiadomieniem. Odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację o ukaraniu, jest równoznaczna z zawiadomieniem o zastosowaniu kary porządkowej w rozumieniu art. 110 i 112 kp (wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2000 r., I PKN 716/99, OSNP 2002/1/10).

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26853 )
Array ( [docId] => 26853 )