Nagroda jubileuszowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Data: 22-04-2013 r.

Dla pracowników instytucji kultury przechodzących na emeryturę przewiduje się wyjątkowe regulacje. Podwładnemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Pracownicy instytucji kultury inni niż pracownicy artystyczni, za wieloletnią pracę otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości:

  1. po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
  2. po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
  3. po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
  4. po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
  5. po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego
    (art. 31b ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Do okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dla pracowników instytucji kultury przechodzących na emeryturę przewiduje się wyjątkowe regulacje. W przypadku ustania ich stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy podwładnym, którym do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Brakujące 12 miesięcy należy liczyć od dnia rozwiązania stosunku pracy.

 

Przykład:

Załóżmy, że emerytowany pracownik jest zatrudniony ponownie na tym samym stanowisku, tj. dyrektora Instytucji Kultury. Prawo do emerytury nabył w marcu 2011 i po kilkudniowej przerwie wrócił do pracy na to samo stanowisko. Zatrudnienie ustało 31 marca 2013 r. Pracownik ten spełnia warunek uzyskania niezbędnego stażu pracy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (w dniu ustania zatrudnienia brakować mu będzie mniej niż 12 miesięcy), a ponadto zakończenie stosunku pracy ma związek z przejściem na emeryturę − pracownik zmienia status z pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. W takiej sytuacji podwładny uprawniony jest do nagrody jubileuszowej.

Podstawa prawna:

  • art. 31b ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

Mariusz Pigulski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26848 )
Array ( [docId] => 26848 )