Nagroda jubileuszowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Data: 22-04-2013 r.

Dla pracowników instytucji kultury przechodzących na emeryturę przewiduje się wyjątkowe regulacje. Podwładnemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Pracownicy instytucji kultury inni niż pracownicy artystyczni, za wieloletnią pracę otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości:

 1. po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 2. po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
 3. po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
 4. po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
 5. po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego
  (art. 31b ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Do okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dla pracowników instytucji kultury przechodzących na emeryturę przewiduje się wyjątkowe regulacje. W przypadku ustania ich stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy podwładnym, którym do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Brakujące 12 miesięcy należy liczyć od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Przykład:

Załóżmy, że emerytowany pracownik jest zatrudniony ponownie na tym samym stanowisku, tj. dyrektora Instytucji Kultury. Prawo do emerytury nabył w marcu 2011 i po kilkudniowej przerwie wrócił do pracy na to samo stanowisko. Zatrudnienie ustało 31 marca 2013 r. Pracownik ten spełnia warunek uzyskania niezbędnego stażu pracy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (w dniu ustania zatrudnienia brakować mu będzie mniej niż 12 miesięcy), a ponadto zakończenie stosunku pracy ma związek z przejściem na emeryturę − pracownik zmienia status z pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. W takiej sytuacji podwładny uprawniony jest do nagrody jubileuszowej.

Podstawa prawna:

 • art. 31b ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

Mariusz Pigulski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26848 )
Array ( [docId] => 26848 )


Array ( [docId] => 26848 )