Opieka nad dzieckiem dla pracownika, którego współmałżonek nie pracuje

Data: 20-01-2013 r.

Pracownik wychowujący co najmniej 1 dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do płatnego zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni na rok kalendarzowy. Zwolnienie to przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 14 lat (czyli do dnia jego 14. urodzin).

Pracownik–rodzic ma prawo do szeregu uprawnień. Jednym nich jest tzw. prawo do „opieki” czyli płatnych 2 dni w roku, które może on wykorzystać w dowolnym terminie. W przypadku gdy oboje rodzice pozostają w stosunku pracy, z 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem może skorzystać tylko jedno z nich. Rodzic, który będzie korzystał z „opieki”, powinien złożyć swojemu pracodawcy pisemne oświadczenie o zamiarze korzystania z tego uprawnienia. Natomiast pracownik, który nie będzie brał takich dni wolnych, powinien złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o braku zamiaru wykorzystywania dni na opiekę.

Dopuszczalna jest także sytuacja, gdy oboje zatrudnieni rodzice podzielą się uprawnieniem w taki sposób, że każde z nich wykorzysta po jednym dniu w roku.

Nawet gdy drugi nie pracuje

Jeśli na co dzień opiekę nad dzieckiem sprawuje niepracująca matka, nie stanowi to przeszkody, aby ze zwolnienia od pracy skorzystał pracujący ojciec (i na odwrót). Zwolnienie to jest bowiem przewidziane m.in. na wypadek gdyby sprawujący codziennie opiekę rodzic nie mógł jej dziecku zapewnić.

Ponadto, pracownik ma prawo do takich dni wolnych nawet wtedy gdy współmałżonek przebywa na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, bezpłatnym czy zwolnieniu.

Pracownik nie musi się tłumaczyć, dlaczego chce wziąć taki dzień wolny. Dlatego nawet jeżeli matka dziecka jest osobą bezrobotną, pracującemu w firmie ojcu trzeba udzielić wolnego, jeśli o to zawnioskuje.

 

Jedynie w przypadku gdy pracownik został pozbawiony władzy rodzicielskiej, pracodawca ma prawo odmówić mu wolnego w celu opieki nad dzieckiem.

Podstawa prawna:

  • art. 188, art. 1891 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 93 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 788).

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26833 )
Array ( [docId] => 26833 )