Wekslami od pracowników nie można zabezpieczać majątku pracodawcy

Data: 06-11-2012 r.

Zabezpieczenie przedmiotów majątkowych pracodawcy wekslami in blanco od pracowników jest niedopuszczalne. Zwiększałoby to bowiem kodeksowy zakres odpowiedzialności pracowników.

Pracownik, który wadliwie wykonuje swoje obowiązki lub nie wykonuje ich wcale i przez to naraża pracodawcę na szkodę – ponosi odpowiedzialność materialną. Granicą tej odpowiedzialności jest rzeczywista strata pracodawcy.

W przypadku szkody nieumyślnej pracownik będzie mógł być obciążony odszkodowaniem do kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli szkoda była wyrządzona umyślnie – wtedy pracownik odpowiada w pełnej wysokości.

Ponadto, pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

 • pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
 • narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Powyższe zabezpieczenia zostały tak skonstruowane, aby zapewniały ochronę majątku pracodawcy. Jest to jedyna forma jaką przewidują przepisy prawa pracy. W związku z tym, zastosowanie wobec pracowników weksla in blanco byłoby sprzeczne z ochronną funkcją prawa pracy.

Takie działania pracodawcy spowodowałyby, że pracownik byłby obciążony większą odpowiedzialnością niż przewidują to przepisy. Na nim spoczywałby na przykład ciężar dowodu w sprawach dotyczących dochodzenia należności na podstawie weksla. Ponadto okres przedawnienia roszczeń z tytułu weksla jest dłuższy niż kodeksowy.

Zdaniem Sądu Najwyższego, nieważne jest ustanowienie odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika z tytułu rozwiązania przez niego stosunku pracy na podstawie weksla gwarancyjnego (wyrok SN z 19 marca 1998 r., I PKN 56/97, OSNP 1999/5/160).

Abstrakcyjny charakter zobowiązania z weksla in blanco nie zwalnia sądu pracy z obowiązku ustalenia, czy i w jakim zakresie pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w powierzonym mu mieniu, a w konsekwencji czy wypełnienie weksla jest zgodne z deklaracją wekslową (wyrok SN z 18 marca 1998 r., I PKN 436/97, OSNP 1999/4/126).

Podstawa prawna:

art. 114–115, 119, 124 Kodeksu pracy

Autor: Ewelina Tusińska - specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne - Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26817 )
Array ( [docId] => 26817 )


Array ( [docId] => 26817 )