Można mieć umowę zlecenia na zastępstwo nieobecnego pracownika

Autor: Bartosz Miszewski
Data: 18-04-2014 r.

Przepisy nie zabraniają zawierania umowy zlecenia na czas nieobecności w pracy osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy. Termin rozwiązania takiej umowy również może być określony zdarzeniem przyszłym. A zatem można zapisać, że umowa zlecenia rozwiąże się w chwili powrotu zastępowanej osoby, bez wskazywania konkretnej daty.

Umowa zlecenia, powinna zawierać jak najmniej cech stosunku pracy, takich jak np. podległość służbowa, wykonywanie pracy w określonym miejscu czy czasie. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć ją tylko na pewien czas. Nie ma również przeszkód, aby jako moment zakończenia umowy zlecenia wskazać zdarzenie przyszłe – na przykład powrót osoby zastępowanej.

Przykładowo: można jeśli osoba sprzątająca często korzysta z krótkotrwałych zwolnień lekarskich, można zatrudnić na jej zastępstwo osobę na zlecenie. Jeśli w umowie zlecenia zastępcy będzie wskazany zakres prac, pomieszczenia, które należy posprzątać i pora, w jakiej dostępne są te pomieszczenia, nie będą natomiast wskazane godziny pracy i nie będzie przewidziana praca pod kierownictwem, jest to prawidłowo zawarta umowa cywilnoprawna. Nie zawiera bowiem cech stosunku pracy (a przynajmniej z pewnością cechy stosunku pracy nie dominują). Pod warunkiem jednak, że nie tylko zapisy, ale także praktyka stosowania takiej umowy nie będzie przypominała zatrudnienia pracowniczego. Jeśli więc pomimo zapisów umownych zleceniobiorca będzie musiał stale wykonywać obowiązki „przełożonego”, jest ryzyko uznania danego zatrudnienia za umowę o pracę.

Umowa taka może być zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Okres jej obowiązywania może być oznaczony datami albo pewnymi zdarzeniami. Tak więc zawarcie umowy zlecenia na czas określony, w której końcowy termin jej obowiązywania wskazany będzie przez pewne zdarzenie (np. powrót do pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę ze zwolnienia lekarskiego), jest jak najbardziej prawidłowe.

Bartosz Miszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34704 )
Array ( [docId] => 34704 )